La pandèmia de la covid ha suposat un clar accelerador en l'increment de la pobresa en l'Estat espanyol. Segons revela l'informe publicat aquest divendres per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social en l'Estat Espanyol (EAPN-ÉS) sota el títol L'Estat de la Pobresa. Seguiment dels indicadors de l'Agenda 2030 UE 2015–2021, gairebé la meitat dels espanyols, el 44,9 %, viu molt a prop del límit de les seves possibilitats i un de cada cinc, el 21 %, ja està instal·lat en aquesta situació, vivint en llars que acaben el mes amb molta dificultat. L'any 2021, un total de 13,1 milions de persones, és a dir, el 27,8 % de la població espanyola, estaven en risc de pobresa i/o exclusió social, mantenint-se la tendència ascendent de l'any anterior, informa Efe. De l'estudi, destaca el fet que una de cada tres persones pobres estigui feta servir, i l'increment de la pobresa entre persones amb estudis i feina.

 

300.000 nous pobres, molts amb feina i estudis

Arran de la crisi derivada de la covid, la pobresa va augmentar en unes 319.000 persones. L'estudi destaca que el 44,9 % de la població espanyola té alguna mena de dificultat per arribar a fi de mes (encara que s'ha reduït 0,3 punts percentuals respecte a l'any passat). No obstant això, pesi a la lleugera reducció, una de cada cinc persones (21,6 % del total de població) està ja en el límit; és a dir, viu en llars en les quals s'arriba a fi de mes amb dificultat o amb molta dificultat. Les dades mostren una accentuació del nou perfil de la pobresa, amb un increment de les persones pobres amb  feina i de les persones pobres amb estudis mitjans i universitaris. Així, augmenten l'últim any les persones que viuen en llars amb baixa intensitat de treball, que assoleix l'11,6 % (1,6 punts), la qual cosa suposa la incorporació de 603.000 persones a aquesta realitat. "Una de cada tres persones pobres està feta servir", ha recordat l'investigador.

Els pobres són encara més pobres i les famílies tenen més risc

L'informe alerta de l'augment per tercer any consecutiu de la bretxa de pobresa, que equival a la quantitat de diners que necessitaria ingressar per deixar de ser-ho. "Les persones pobres són, encara, molt més pobres del que ho eren el 2008, any previ al començament de la crisi econòmica", ha apuntat el president de la Xarxa Europea, Carlos Susías. Les mesures de contenció emmarcades a l'anomenat escut social, com els ERTO o l'ingrés mínim vital, encara arriben de forma desigual als qui es troben en pobresa severa o a prop d'ella. Són les persones que viuen amb ingressos inferiors a 530 euros al mes, que en el cas d'una família amb dos fills, és de 1.113 euros. De fet, tenir fills continua sent un important factor de risc de pobresa i exclusió, com demostra que les llars en les quals viuen menors tenen taxes més altes als principals indicadors que aquells on només hi ha adults. De les famílies monoparentals, gairebé la meitat estan en situació de risc de pobresa (54,3 % aquest últim any).