Les noves inversions per a la transformació de la cadena de botigues arreu del món, la posada en marxa del centre logístic de Lliçà d'Amunt i l'impacte negatiu de les divises han fet entrar en pèrdues Mango.

El grup tèxtil ha obtingut un benefici negatiu de 61 milions d'euros el 2016, a diferència dels 4 milions d'euros de guanys que va obtenir el 2015.

L'Ebitda, el benefici abans d'amortitzacions, impostos i interessos, es va situar el 31 de desembre en 77 milions, el 54,7% menys que el 2015. La facturació ha tancat l'exercici en 2.260 milions d'euros, el 2,9% menys que l'any anterior.

Malgrat aquest escenari negatiu el 2016, el primer semestre del 2017 apunta un retorn a beneficis, atès que en el primer semestre s'han incrementat els beneficis en 45 milions i l'Ebitda en més de 30 milions.

El vicepresident executiu de Mango, Daniel López, s'ha mostrat ''optimista'' pel que fa a l'exercici d'aquest any. López ha explicat que el 2016 l'empresa ha fet un esforç ''en el procés de transformació del model de negoci'', cosa que ha tingut un impacte en l'Ebitda ''i en conseqüència, un sacrifici en el benefici d'aquest any''. 

Tot i aquesta evolució negativa el 2016, a partir del setembre de l'any passat s'observa un canvi de tendència en les diferents línies del compte de resultats, que ''ens fa ser optimistes de cara al 2017'', ha dit López. 

Entre el gener i el mes de juny d'aquest any, les xifres ''estan per sobre dels objectius'' de la companyia. Així, el benefici ha crescut en el període en 45 milions més que el primer semestre de l'any passat i l'Ebitda ha millorat també en 30 milions d'euros. 

La internacionalització del grup tèxtil cada cop és més evident i això es constata en el fet que dels 2.269 milions d'euros de vendes, el 79% els aporta el negoci internacional i la resta, el 21%, es genera a l'Estat espanyol. 

L'empresa explica que el resultat de l'Ebitda s'ha vist afectat negativament en 61 milions d'euros per un volum de vendes per sota de les expectatives en el primer semestre del 2016, per la implantació d'un model fast fashion molt ambiciós, que ha reduït els marges, pel comportament desfavorable de divises com el dòlar, la lira turca i el ruble rus, més l'esforç inversor per a la transformació de la cadena de botigues arreu del món, així com les depeses registrades en la posada en marxa del centre logístic internacional de Lliçà d'Amunt.