El nivell d'innovació tecnològica i científica a Espanya continua per sota la mitjana europea. Així ho indica un informe publicat aquest dijous per la Comissió Europea. Concretament, Espanya es pot considerar un país "moderadament innovador", una nota que també aconsegueixen la República Txeca, Estònia, Grècia, Lituània, Itàlia, Malta, Portugal i Eslovènia. 

En el document de la Comissió Europea, Espanya obté una puntuació de 89 punts sobre un índex amb base 100 (sent el 100 la mitjana europea). Així, Espanya es troba lluny dels països batejats com a "líders innovadors" i "innovadors forts". En la primera categoria hi apareixen Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, els Països Baixos i Suècia, mentre que en la segona s'hi inclouen Àustria, França, Xipre, Alemanya, Irlanda i Luxemburg.

A més, l’escrit exposa que la capacitat d'innovació espanyola creix a un ritme inferior a la mitjana europea. D’aquesta forma, encara es fa més gran la distància entre l’Estat espanyol i alguns dels seus socis comunitaris capdavanters. Espanya va aconseguir millorar l'índex d'innovació un 8,6% entre 2015 i 2021, un ascens que al conjunt de la Unió Europea va ser del 9,9%.

L'estudi de Brussel·les subratlla la falta de finançament públic en recerca i desenvolupament i el baix nivell d'ocupació en empreses innovadores com les dues principals mancances de l'Estat. Al mateix temps, la Comissió Europea també remarca la poca inversió de les empreses en recerca i desenvolupament, la poca col·laboració entre pimes innovadores i el complicat procés que suposa innovar.

D’altra banda, la formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el desenvolupament de noves solucions innovadores relacionades amb el medi ambient són dos camps on la Comissió ha detectat un empitjorament més preocupant.

Amb tot, com a punts positius, l’informa menciona que Espanya compta amb un gran nombre de població amb formació digital i terciària, que és un país on es venen molts productes innovadors i que l'aprenentatge dels ciutadans s'allarga durant la seva vida.

Un nou fons d'inversió per a empreses innovadores

L'Ajuntament de Barcelona obrirà en les setmanes vinents un nou fons d'inversió publicoprivat per a empreses emergents deep tech. És a dir, aquelles startups que surten d'universitats i centres de recerca i treballen amb alta tecnologia per trobar a solucions innovadores als reptes actuals i futurs de la societat. 

El consistori barceloní contribuirà al fons amb 10 milions d'euros, però aquest podria arribar fins als 30 milions gràcies a les aportacions privades. La creació d'aquest nou fons d'inversió publicoprivat s'ha anunciat aquest dijous durant el primer congrés "Barcelona Deep Tech Summit". La jornada ha estat un punt de trobada de la comunitat científica i emprenedora que ha rebut l'assistència de 500 persones i la presència de grans entitats i empreses.