La rendibilitat dels recursos propis de la banca va tancar el segon trimestre de 2021 en el 10,86% en termes agregats, màxim històric que obeeix al reconeixement del fons de comerç a la fusió de CaixaBank i Bankia, que seria la diferència entre el preu i el valor real d'aquesta última.

No obstant això, si s'exclou de l'agregat l'esmentat grup i l'ajustament extraordinari positiu, es constata la recuperació de la ràtio de rendibilitat, que se situaria en el 8,76%, nivell similar a les rendibilitats prèvies a l'any 2020.

Segons les estadístiques supervisores de les entitats de crèdit corresponents al segon trimestre de 2021 que ha publicat aquest dimarts el Banc d'Espanya, la morositat, mesurada per la ràtio de préstecs dubtosos es va situar en el 3,02%, augmentant lleugerament respecte al primer trimestre de 2021, quan es va produir la primera pujada des del segon trimestre de 2015, quan va començar a publicar-se aquesta informació.

El Banc d'Espanya atribueix el repunt a l'entrada en vigor el gener de les directrius de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'aplicació de "default" o impagament, que ha fet que algunes entitats haguessin de fer canvis "ocasionant una ruptura purament estadística en l'evolució d'aquesta variable". En el segon trimestre de 2021, la ràtio de préstecs dubtosos de les entitats significatives es va situar en el 3,13 %, i la de les menys significatives, en el 2,06 %.

Creixen les ràtios de capital

Pel que respecta a les ràtios de capital de les entitats de crèdit que operen a Espanya, van créixer en el segon trimestre fins al 17,27%, davant el 16,15% del mateix període de l'any anterior, en tant que la de crèdits-dipòsits es va reduir fins al 102,13% en el segon trimestre davant el 103,47% del trimestre anterior, assolint el seu menor nivell des de 2015.

L'augment de la ràtio de capital total l'últim any va superar els 110 punts bàsics, a conseqüència de la reducció dels actius ponderats per risc en un 1,63%, com a reflex de les mesures adoptades per les autoritats per mitigar l'impacte de la crisi de la Covid-19. També el capital es va veure afavorit per algunes de les mesures adoptades. Segons el desglossament del Banc d'Espanya, la ràtio de capital total de les entitats significatives es va situar en el 16,96% i la de les entitats menys significatives, en el 22,8%.

Així mateix, la ràtio crèdits-dipòsits va baixar el 102,13% en el segon trimestre, davant el 103,47% del trimestre anterior, assolint el seu menor nivell de la sèrie històrica, que comença en el segon trimestre de 2015. Això es deu que l'augment intertrimestral dels préstecs i avançaments concedits a societats no financeres i a llars es va veure més que compensat per un increment encara major dels dipòsits d'aquests dos sectors.