El foment de l’emprenedoria entre els usuaris d’Incorpora, el programa d’inclusió sociolaboral de l’Obra Social ”la Caixa”, ha donat com a resultat la creació de 437 microempreses a Catalunya un any i mig després d’haver-se posat en marxa.

Gràcies a aquesta línia d’autoocupació, persones en risc d’exclusió social que tenen idees de negoci estan participant en una nova forma d’integrar-se en el mercat laboral, amb la qual poden fer augmentar les seves possibilitats de superar la situació de vulnerabilitat. Incorpora ha dissenyat per a ells itineraris personalitzats i els ha facilitat formació i acompanyament perquè puguin desenvolupar el seu projecte. A tot l'Estat, el projecte ha ajudat a l'impuls de 1.350 microempreses i d'entre els emprenedors, el 46,13% són dones i el 53,87%, homes.

En total, des del gener del 2016, els 12 punts d’autoocupació Incorpora repartits per tot el territori català han atès 1.559 persones que s’han interessat per aprofitar aquesta oportunitat, la qual ha propiciat la creació d’empreses en àmbits com el comerç (29,1 %), els serveis (64,1 %), la indústria (5,45 %) i l’agricultura (1,18 %). Aquests punts estan gestionats per ADFO, EMI Manresa, Emprèn, Escola Pia Granollers, FIDEM, Fundació de l'Esperança, Fundació PIMEC, Grup Catalònia, Trinijove Sabadell, Fundació Gentis, Formació i Treball i ADSIS.

«A l’Obra Social ”la Caixa” no es deixa mai ningú pel camí. Volem facilitar que la capacitat d’emprendre estigui a l’abast de totes les persones, també de les que no disposen dels recursos necessaris per tirar endavant les seves idees de negoci. Els oferim assessorament i acompanyament perquè puguin ser protagonistes de les seves vides», explica el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé.

Els tècnics especialitzats en autoocupació presents en cadascun dels punts són una figura clau per a l’èxit d’aquesta iniciativa. Aquests tècnics proporcionen assessorament i formació adaptada en cada fase del projecte a través de l’elaboració del pla d’empresa, la vinculació amb agents del territori que donen suport als emprenedors, l’anàlisi de necessitats i riscos i de la viabilitat de l’empresa, i la recerca de finançament i ajudes o d’un local adequat. Per afavorir la consolidació del propi negoci, els tècnics ofereixen suport també durant l’activitat empresarial, fent un seguiment personalitzat.

A més, en el marc de l’acord que mantenen l’Obra Social ”la Caixa” i MicroBank per facilitar finançament a projectes d'autoocupació de persones en situació de vulnerabilitat, s'han concedit microcrèdits per valor de 5.396.000 euros. MicroBank és l’únic banc d’Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. El criteri de concessió atén fonamentalment a la confiança en la persona i la viabilitat del seu projecte, sense demanar cap més garantia addicional. 

Incorpora: més de 132.000 insercions a Espanya en deu anys

Incorpora se centra a fomentar la contractació de col·lectius vulnerables, com ara persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, immigrants i exreclusos, entre d’altres. Des que es va posar en marxa, el 2006, aquest programa de l’Obra Social ”la Caixa” ha facilitat 132.443 llocs de treball a tot Espanya, gràcies a la col·laboració de 40.930 empreses i a la implicació de 364 entitats socials. A Catalunya gràcies a la complicitat de més de 10.000 empreses, s'han aconseguit 40.685 llocs de feina.