La taxa avançada de variació anual de l'IPC del mes de novembre se situa al 6,8%, i venia d'un 7,3% el mes d'octubre. D'aquesta manera se suma un altre rècord si mirem els darrers mesos. Tot i tractar-se d'una taxa encara elevada, és la més baixa des del gener d'aquest any, quan aleshores va ser del 5,9% i va començar a escalar fins a tocar sostre al juliol, amb un 10,3%. Per tant, les dades dels últims mesos deixen clar que els preus no estan baixant, però sí que s'estan incrementant més lentament respecte als pics del passat estiu.

Condicionats: energia i cistella de la compra

Cal tenir en compte diversos aspectes per entendre aquesta dada i fixar-se sobretot en tres productes energètics que, en conjunt, tenen un pes de gairebé el 10% a l'IPC general, però que han arribat a tenir una contribució molt elevada de l'evolució de la inflació. D'una banda, considerem el preu de l'electricitat, que pondera un 4,15%, i per al que prenem el valor del mercat regulat, així com la compensació a pagar per la fixació del límit al preu del gas. D'altra banda, cal tenir en compte el preu diari del gasoil i de la gasolina, que ponderen el 3,15% i 2,50%, respectivament, segons les dades diàries públiques del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. En total aquests tres components tenen una ponderació del 9,78% de l'IPC. Aquesta dada no és menor. Un estudi del departament econòmic de l'Institut Complutense de Madrid constata que gràcies als condicionants energètics cau l'IPC fins a la dada d'avui anteriorment citada. Així doncs, en termes anuals, també es percep la contribució d'aquests tres capítols al descens de la inflació.

En aquest cas cal destacar el descens de l'electricitat del 21,7%, tot i que encara no compensa l'increment tan elevat que el 2021 va tenir del 46,7%. La gasolina obté un increment nul en taxes anuals i el gasoil és l'únic que té taxes anuals positives, 20,0%, encara que estiguin baixant com ja s'ha vist a la taula anterior. La contribució d'aquests tres capítols a l'IPC anual és de tres dècimes (als quals cal sumar les més de tres dècimes de la contribució el novembre del 2021) a l'IPC anual. Un aspecte que també podrà condicionar la dada final, més enllà de l'estimada avui, és que després de dues setmanes consecutives d'increments, el cost mitjà del carburant a Espanya ha disminuït un 1,12% els últims set dies, segons les dades del Butlletí Petrolero de la Unió Europea publicades ahir dimarts. D'aquesta manera, la bretxa entre la benzina i el gasoil baixa fins als 11 cèntims a favor del dièsel.

Malgrat tot, les dades més preocupants les seguim trobant a la cistella de la compra, i és que el que no frena és la pujada dels aliments que a l'octubre s'anotava el seu repunt més gran de la sèrie històrica, amb una pujada del 15%. Unes dades que deixen clar que arribem a les dates nadalenques amb uns preus rècord. Un altre punt clau, en què ens hem de fixar és l'IPC subjacent, el que exclou aliments frescos i energia, que està estancat al 6,1%.