Els ingressos del grup Inditex en l'exercici del 2017, entre l'1 de febrer del 2017 fins el 31 de gener del 2018, es van situar en 25.336 milions d'euros, cosa que suposa el 9% més que l'exercici del 2016, el 10% més sense tenir en compte els tipus de canvi i un 5% més amb el mateix perímetre de punts de venda sense afegir les noves obertures. El resultat operatiu o els beneficis abans d'impostos, amortitzacions i interessos financers (Ebitda) es va situar en 5.277 milions d'euros, el 4% més i un 8% més a tipus de canvi constant. Després d'unes inversions per valor de 1.800 milions d'euros, els benefici net del grup presidit per Pablo Isla es va situar en 3.368 milions d'euros, el 7% més que l'any anterior.

El consell d'administració d'Inditex ha anunciat que proposarà a la junta general d'accionistes que es celebrarà al juliol el pagament d'un dividend de 0,75 euros per acció, un 10,3% més que en l'exercici del 2016. D'aquesta quantitat es pagarien 0,375 euros per acció aquest 2 de maig i uns altres 0,375 euros per acció el 2 de novembre d'aquest 2018. 

Pablo Isla s'ha felicitat pel resultat obtingut i ha destacat que es tracta d'uns resultats ''sòlids'' que demostren ''la fortalesa estructural del model integrat de botigues i on line''. L'aportació fiscal d'Inditex a l'estat espanyol ha estat de 1.612 milions d'euros, dels quals 1.010 milions són en forma d'impostos directes i 602 milions per la via de l'IVA i costos de Seguretat Social.