El Govern ha obert una nova línia d'ajudes dotada amb 20 milions d'euros al pagament de lloguers per a aquest 2021. A través de l'Agència de l'Habitatge, depenent del Departament de Territori, el Govern vol seguir donant resposta "a les famílies que necessiten els ajuts per poder seguir vivint en el seu habitatge de manera habitual".

Aquestes noves ajudes, publicades aquest dilluns, estan destinades a aquelles persones que es podrien veure abocades a una situació de vulnerabilitat si no compten amb una ajuda per a les despeses del lloguer. Per això, l'Executiu català ha modificat els topalls de rendes amb relació a les últimes ajudes publicades. 

200 euros mensuals

Concretament, l'Agència de l'Habitatge concedirà un import màxim de 2.400 euros anuals, per tant de 200 euros mensuals, a cada beneficiari. L'import de l'ajuda s'ajustarà en funció de l'esforç que suposa per a cada unitat de convivència el pagament del lloguer. En cas que l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència, la subvenció pot arribar a ser del 20% de l'import de la renda del lloguer anual; si l'esforç per pagar el lloguer se situa entre el 30% i el 40%, l'ajuda puja fins al 30%, i si l'esforç és superior al 40%, la subvenció serà del 40% respecte a l'import de la renda del lloguer anual.

Pel que fa als requisits per obtenir la subvenció, el Govern ha modificat els límits respecte dels anys anteriors per ajustar-los a la realitat actual del mercat de lloguer. Així doncs, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 800 euros mensuals (abans, 750); a Girona i a Tarragona és de 550 (abans, 500), de 500 a la demarcació de Lleida (abans, 450), i de 400 a les Terres de l’Ebre (abans, 350). Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

El límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència que permet l'accés i la priorització de la subvenció es determina segons el seu nombre de membres i s'expressa en el nombre de vegades la quantia anual de l'IRSC segons el nombre de persones que formen part de la unitat de convivència. L’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per al 2019 és de 7.967,73 euros anuals.

Segons ha informat el Govern, les sol·licituds per poder obtenir la subvenció es poden presentar fins al 4 de juny i s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts.

55.420 famílies beneficiades

El Govern ja va presentar aquesta línia d'ajudes l'any passat i se'n van beneficiar 55.420 famílies d’arreu del territori. A més d'aquesta nova línia, la Generalitat compta amb altres línies de prestacions urgents al lloguer. Per exemple, l’any 2020 la línia d'ajudes urgents per al lloguer va arribar a 1.353 famílies, i també es va donar suport a 5.370 famílies més residents en habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge.

A banda, i atesa l’excepcionalitat de l’any 2020, el Govern també va obrir una convocatòria d’ajuts específics per a persones que havien patit una disminució sobtada dels seus ingressos com a resultat de la crisi econòmica, i fins al 31 de març d'enguany, s’han concedit ajudes a 3.863 unitats de convivència.

Imatge principal: Fotografia d'arxiu d'un pis amb un cartell anunciant que es pot llogar - ACN