El Departament d’Empresa i Treball resoldrà aixecar la suspensió de l’activitat que afectava les plantes de derivats d’òxid d’etilè i òxid de propilè U-350, U-2500 i U-2360 que l’empresa Iqoxe té a la Canonja des de l’accident mortal del dia 14 de gener de l’any 2020. La decisió s’ha pres després de comprovar que les instal·lacions compleixen tota la normativa vigent en matèria de seguretat industrial i de verificar la implementació de mesures addicionals de seguretat. La instal·lació accidentada està desmantellada i no tornarà a operar.

Tot i que les tres plantes a les quals se'ls aixeca la suspensió no van ser les que van patir l’accident, la sol·licitud per reobrir-les s’ha abordat des d'Empresa i Treball amb l’objectiu d’incrementar les garanties de seguretat mitjançant la reelaboració de tota la documentació i la realització de més revisions. A la tramitació també s’hi han incorporat les conclusions dels informes elaborats per la consultora DNV GL, encarregats per la Generalitat de Catalunya i per l’Institut Químic de Sarrià (IQS), encomanat per Iqoxe, per investigar les causes de l’explosió, i que han permès proposar l’adopció de mesures de seguretat que van més enllà de les previstes pel marc normatiu vigent.  

Noves mesures

En l’àmbit de les mesures previstes per la normativa, s’ha requerit a l’empresa la reelaboració de l’Informe de Seguretat, que analitza la instal·lació i detecta els possibles riscos que presenta, i del Dictamen de Seguretat, que ha inclòs una inspecció completa de la instal·lació, documents que exigeix la normativa per autoritzar l’activitat dels establiments industrials químics de risc. També s’ha exigit, d’acord amb la normativa, una nova inspecció de tots i cadascun dels equips de pressió de la planta. L’avaluació de l’Informe de Seguretat ha anat a càrrec de diferents empreses externes, mentre que el Dictamen de Seguretat ha estat elaborat per una empresa de certificació.

El procediment de tramitació de la represa de l’activitat de les tres plantes també recull l’adopció de diferents mesures que van més enllà dels requisits establerts per la normativa vigent. En primer lloc, s’ha bunqueritzat la sala de control: tant la instal·lació actual, que tindrà caràcter provisional, com la definitiva estaran equipades per resistir les sobrepressions.

En segon lloc, les plantes s’han equipat amb diferents sistemes que, en cas de detectar diferències significatives en la pressió o la temperatura de diferents punts del reactor, interrompen el procés productiu i activen la refrigeració, si s’escau. També s’ha condicionat la represa de l’activitat a la millora del sistema de protecció i extinció d’incendis, fet que ha suposat la instal·lació de detectors de gasos a més ubicacions, de detectors de flama per infraroigs i d’un nou sistema de ruixadors d’aigua polvoritzada. Finalment, s’inclou la instal·lació d’un sistema per guardar una còpia de seguretat de les dades dels processos productius.

El Departament d’Empresa i Treball manté obert l’expedient informatiu per tal de determinar les causes de l’explosió de la planta de derivats de l’òxid d’etilè U-3100 que l’empresa Iqoxe tenia a la Canonja. Les tasques efectuades fins al moment han facilitat la incorporació de millores en la seguretat de l’establiment, i l’expedient se seguirà instruint fins a disposar de tota la informació que es pugui recollir sobre l’accident.