El Departament d'Empresa i Coneixement i Avalis han signat un conveni per facilitar el finançament de pimes industrials i serveis a la producció amb una durada de quatre anys prorrogable a quatre anys addicionals. Així, la Direcció General d'Indústria aportarà fins un màxim del 3% de l'import avalat –fins a 410.600 euros-.

Per tal de formalitzar l'aval l'empresa ha de ser soci partícip d'Avalis, mitjançant la subscripció d'una participació social per valor de 200 euros, reintegrable en el moment de cancel·lació de l'aval sense incidències. Poden ser destinataris d’aquest conveni les petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Els avals prioritzaran, entre d'altres, els projectes d'àmbits com la digitalització de la indústria mitjançant la connectivitat les tecnologies de la informació i la comunicació i la robòtica; que incrementi o mantinguin la capacitat productiva, creï ocupació, contribueixi al reequilibri territorial i la reindustrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització empresarial.