La patronal Foment del Treball ha demanat aquest dijous una desena de millores fiscals a Catalunya per poder competir amb la Comunitat de Madrid, que passen per optimitzar el model de finançament autonòmic de l'Estat i reduir la càrrega de tributs propis de la Generalitat, ja que les dues coses "penalitzen" l'activitat econòmica.

Així ho ha exposat en una roda de premsa al presentar l'informe Per una fiscalitat competitiva, del qual la patronal ha extret una dotzena de propostes, i el seu president, Josep Sánchez Llibre, l'ha emmarcat en l'objectiu de mantenir l'Estat del Benestar i que Catalunya atregui inversions i talent.

"El que demanem és una reflexió. La Generalitat ha hagut de recórrer a aquests 18 tributs perquè no tenim un bon sistema de finançament", ha sostingut, puntualitzant que la seva declaració no és una crítica fiscal a la Generalitat. En aquesta línia, han assenyalat que Catalunya és la comunitat autònoma amb més tributs propis d'Espanya, amb 18, però la recaptació només és superior en un punt més (3,2%) respecte a la mitjana de la resta d'autonomies (2,2 %).

"Catalunya té una carta de presentació d'impostos alts, cosa que no facilita ni l'atracció ni la retenció de talent", ha valorat el president de la comissió d'Economia de la patronal, Valentí Pich, que ha defensat que primer cal crear riquesa perquè hi hagi un excedent i després es reparteixi a la societat.

Per la seva banda, el secretari general adjunt de la patronal, Salvador Guillermo, ha insistit que s'ha de revisar el model de finançament de les comunitats de règim comú i que abans de pujar impostos cal combatre el frau.

Supressió de l'impost del patrimoni

Una de les demandes que la patronal ha volgut remarcar és la supressió de l'impost del patrimoni, una figura que per Foment, "no té cap lògica", que es va crear amb caràcter extraordinari i que dissuadeix i distorsiona l'activitat econòmica. A més, han apuntat que aquest impost té un efecte redistributiu molt menor, del 0,3%.

En aquest sentit, Guillermo ha recordat que la Comunitat de Madrid bonifica al 100% aquest impost. "Qui no se n'adoni d'això no sap que vivim en un món obert i que això té conseqüències", ha afegit.

Aquest no és l'únic impost que cal reduir, segons Foment. També caldria eliminar de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats la imposició per documents notarials, "obsoleta en un sistema fiscal modern".

Les rebaixes fiscals, "imprescindibles"

En l'àmbit de les rebaixes fiscals, el president de l'entitat ha destacat la rebaixa dels tipus marginals de l'IRPF, que veu "imprescindible". En lloc dels tipus actuals a Catalunya, ha proposat que se situïn als nivells de la Comunitat de Madrid, en un 18,5% per les rendes més baixes, i en un 43,5% en les rendes més altes.

Una altra reducció és la que es demana per l'impost sobre successions i donacions, per deixar-lo en el 5% pels parents pròxims i el 10% per a la resta. En el cas de l'impost de societats (25%), la patronal considera que s'ha d'establir un tipus més reduït (15%) per a pimes i per als beneficis no distribuïts per aproximar-ho a la mitjana europea. A més, proposa ampliar a 10 anys el termini per al tractament especial de no residents i baixar el tipus d'IVA reduït i superreduït en les activitats bàsiques.

Reduir l'economia submergida

En general, la patronal ha emfasitzat que per tal que aquesta rebaixa fiscal es dugui a terme sense malmetre la cohesió social ni l'estat del benestar, s'ha de lluitar contra l'economia submergida. D'aquesta manera, es poden incorporar ingressos a les arques públiques "que mai han rebut" i més si es té en compte que el volum de recaptació de l'Estat espanyol és "considerablement inferior" al dels principals països de la Unió Europea (UE). En concret, Sánchez Llibre ha demanat que es tiri endavant un pla estratègic per reduir del 25% al 15% el pes de l'economia submergida en relació al PIB, cosa que permetria recaptar 40.000 milions d'euros cada any.