La patronal Foment del Treball ha reiterat la "necessitat imperativa" de reduir la pressió fiscal a Catalunya per a empreses i famílies, "sobretot quan l'economia encadena anys de recuperació econòmica que fan innecessari seguir aplicant les mesures fiscals extraordinàries".

En un comunicat, la patronal ha insistit que Catalunya té una fiscalitat alta per comparació a la mitjana de les comunitats autònomes, amb un major nombre d'impostos propis, i consideren que "caldria una revisió de la pujada d'aquests impostos, que es va justificar per la situació de crisi econòmica".

En aquest sentit, l'organització considera que caldria revisar, entre d'altres, els tipus màxims de l'IRPF, de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials o l'Impost de Successions i Donacions.

En la mateixa línia, Foment ha presentat, juntament amb Fepime, un vot particular al dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) sobre l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.