El Ministeri de Foment ha establert uns serveis mínims del 50% pel que fa al subministrament de matèries i productes imprescindibles per a l'abastiment de la població i el normal funcionament de l'activitat econòmica amb motiu de la vaga d'estibadors del proper dilluns.

La resolució contempla uns serveis del 100% per a situacions d'emergències o sinistres en bucs o mercaderies, així com en el cas de mercaderies perilloses o que caduquin. També es garanteix la totalitat dels serveis per a l'abastiment, les atencions sanitàries i els subministraments especials i essencials a les illes, Ceuta i Melilla.

Els estibadors han convocat vaga de 24 hores el dilluns i aturades en hores alternes del 26 al 30 del mateix mes per la "dilació i mala fe" en la negociació del conveni col·lectiu per part de la patronal.