La patronal Foment del Treball Nacional ha presentat el III Informe Trimestral sobre el Mercat de Treball i la Negociació Col·lectiva a Catalunya a tall d'aval de l'efectivitat de la reforma laboral a Espanya, susceptible de millores i actualitzacions però en cap cas de derogació, tal com reclamen sindicats i partits com Podemos i PSOE.

La presidenta de la Comissió Laboral i de Recursos Humans de Foment, María Ángeles Tejada ha instat el pròxim Govern, tingui el color que tingui, a profunditzar en la reforma laboral tot mantenint l'actual model d'ultra-activitat dels convenis limitat a un any de caducitat per tal d'evitar la judicialització de la negociació col·lectiva. A més, també ha recomanat seguir avançant en la vinculació dels sous de productivitat.

Diàleg amb estadístiques

Així de contundent s'ha mostrat també el director de relacions laborals i afers socials, Javier Ibars, que ha anunciat que estan "disposats a parlar amb qualsevol govern" alhora que constataven que "les estadístiques presentades [pel seu informe] són pures i dures". Sí al diàleg, però amb les estadístiques sobre la taula. Més concretament, Ibars ha assegurat que "la reforma laboral s'ha de modificar, matitzar i clarificar per eliminar incerteses" però a dia d'avui, ja "ha evitat una destrucció massiva de llocs de treball en un moment molt complicat i ha permès una millora de l'ocupació". En aquest sentit, Tejada ha considerat clau la reforma laboral per a la recuperació del mercat laboral i ha instat a analitzar amb més detall "quines parts han estat positives i quines millorables", per tal de col·laborar en la mesura del possible amb el nou Govern espanyol. Res de derogació.

A favor de la reforma laboral

Entre els aspectes positius que segons Foment té la reforma laboral destaquen l'augment del 34,64% del nombre de convenis col·lectius aprovats a Catalunya al 2015 en relació a l'any anterior i l'ús majoritari dels Expedients de Regulació d'Ocupació (ERE) temporals en detriment dels d'extinció. "Les xifres demostren que s'ha d'estar alerta i que el Govern que surti ha de tenir en consideració que s'ha de mantenir el model d'ultra-activitat per evitar la paràlisi de la negociació col·lectiva i modernitzar els seus contiguts", ha assegurat Ibars. La reforma laboral ha vingut de la mà d'un major nombre de convenis. "Quan les empreses tenen mecanismes de flexibilització interna, llavors la utilitzen per evitar els acomiadaments", ha assegurat la presidenta. La llibertat de moviments en la regulació de l'ocupació i la reducció de la jornada laboral ha guanyat pes respecte els ERE d'extinció de contractes. Reforçant la seva postura respecte el marge de maniobra contractual, Ibars també ha indicat que "des de Foment del Treball sempre hem defensat la màxima llibertat possible a les diferents parts per negociar l'àmbit més favorable als seus interessos. Mai hem entrat en això ni hi entrarem."

Més xifres positives

L'informe de Foment també revela que els salaris a Catalunya han incrementat en mitjana un 0,87% aquest 2015, una xifra que la patronal considera "molt significativa" si es té en compte que suposa un 31% més que al 2014. En aquest sentit, també s'ha emfatitzat l'aportació empresarial de la Seguretat Social que evidencia una tendència creixent en termes nominals entre 2008 i 2014.

Salari per productivitat

El director de relacions laborals i afers socials també ha insistit en la reivindicació patronal de “superar el criteri d’indexació al IPC com element de formació de salaris”, per tal de començar a caminar vers un model de retribució variable en base a la productivitat del treballador, tenint en compte variables com la producció, les ventes o els beneficis de cada empresa o sector. És a dir, un salari en funció dels resultats assolits. En aquesta mateixa línia, s’ha posat com a exemple l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) 2015-2017 que preveu crear una taula tècnica de consens entre patronal i sindicats amb la finalitat de clarificar els criteris que es puguin incloure a la negociació col·lectiva per tal de materialitzar la productivitat i traduir-la numèricament en un salari. L’increment del salari pactat en conveni a Catalunya durant el 2015 va ser del 0,87% respecte al 0,66% del 2014. A tot això, una tercera part dels convenis van congelar salaris mentre que l’augment salarial pactat en convenis col·lectius en el conjunt d’Espanya va ser del 0,74% durant el 2015, força superior al 0,57% del 2014. “Si tots els treballadors no treballen igual, no han de cobrar el mateix”, ha assegurat Ibars. En cas que hagi existit mai, s’ha acabat el pa per a tots i ara toca que cadascú es mengi la part del pastís que li pertoca, depenent de quants ingredients hi hagi aportat. Ara bé, queda per veure quina metodologia s’emprarà per mesurar l’anhelada productivitat laboral.

Prospectiva pel 2016

En un marc orientatiu i generalitzat, Ibars ha anunciat que l’Acord de Negociació Col·lectiva (ANC) estatal fixarà una més que possible pujada salarial de fins a un 1,5% per aquest 2016. Tot això, susceptible a modificacions en base a la singularitat de cada empresa. Segons el director de relacions laborals i afers socials, “els factors a considerar per determinar els increments salarials són l’increment de l’activitat econòmica, l’augment del consum intern i la millora de la productivitat i la competitivitat de l’empresa, sempre sobre la base de la situació de cada sector”. Congelar o baixar salaris és una opció, encara que remota. En referència a l’AIX 2015-2017, també ha explicat que l’acord s’encamina gradualment a la racionalització de les condicions econòmiques “suprimint models salarials obsolets i complements improductius” com l’antiguitat i les borses de vacances. (María Ángeles de Tejada i Javier Ibars a la presentació del III Informe / EP)