Les exportacions de productes industrials de Catalunya s'han desplomat un 30,3% en el segon trimestre de 2020 fins als 12.813 milions d'euros. L'única excepció és la dels productes d'alt contingut tecnològic, que trenquen la dinàmica global del sector i augmenten les seves vendes a l'estranger. Així ho han revelat les dades publicades aquest dilluns per l'Idescat.

Les exportacions d'aquests productes tecnològics han augmentat, d'altra banda, un 5,7% interanual —assolint un valor de 2.300,8 milions d'euros—. L'increment es deu, sobretot, al bon ritme de les vendes a l'exterior de productes farmacèutics, que creix un 13% i representa el 80% del total d'exportacions d'alta tecnologia.

En canvi, les exportacions dels productes informàtics, electrònics i òptics, que també es consideren d'alta tecnologia, cauen un 18,1%. Per àrees geogràfiques, aquest tipus d'exportacions han crescut un 4,9% a la Unió Europea i un 6,6% a la resta del món.

Les vendes de productes industrials de nivell mitjà alt han tancat el trimestre en els 5.058,4 milions d'euros, xifra que representa una caiguda del 41,3%. L'explicació d'aquesta caiguda és el fort descens de les vendes de tots els grups de productes: materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles (-51,7%), productes químics (-25,1%) i altres productes (-27,6%).

També cauen les importacions

Les exportacions de productes de nivell mitjà baix han representat 1.605,8 milions d'euros, un descens del 44,6%. En aquest sector també han disminuït les vendes de tots els productes: cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (-29,0%), productes metàl·lics (-36,3%) i altres productes (-74,2%). Les vendes cap a la UE s'han reduït un 42% i les de la resta del món un 50,9%.

Finalment, el descens de les exportacions de productes de nivell tecnològic baix ha estat més moderada, del 17,8%. Aquestes vendes han assolit un valor 3.848 milions d'euros, amb una caiguda del 19,6% a la UE i del 14,5% a la resta del món.

Quant a les importacions, tots els nivells tecnològics han disminuït les compres a l'estranger durant el segon trimestre. Les d'alta tecnologia han baixat un 8,2%, les de nivell mitjà alt 41,2%, les de nivell mitjà baix un 38,8% i les de nivell baix un 30,7%. Geogràficament, el descens de compres a l'exterior ha estat generalitzada.

 

Imatge principal: Operaris carregant plàstics per fer separacions a la indústria a la nau de Polimer Tecnic. Foto: ACN