Les exportacions catalanes comencen a aixecar cap, i han repuntat lleugerament durant el maig, després de tocar fons a l'abril. Tot i això, encara són lluny de les xifres del 2019. Així, la crisi de coronavirus ha provocat una caiguda del 37,2% de les vendes a l'exterior en comparació amb el maig de l'any passat, situant-se en 4.292,5 milions d'euros.

La tendència a la baixa va començar el mes de març, quan les exportacions van caure un 13,2% fins als 5.570,4 milions però el punt més baix va ser a l'abril quan es van desplomar un 40,3% fins als 3.842,5 milions, coincidint amb el confinament domiciliari. L'efecte del coronavirus arrossega a la baixa l'acumulat de l'any, amb una caiguda del 18,2% entre gener i maig fins als 25.550,8 milions, en comparació al mateix període del 2019.

En el conjunt de l'Estat, les exportacions van tenir un valor de 17.514,8 milions, un 34,4% menys que el mateix mes del 2019, un descens inferior a la caiguda del 39,3% registrada a l'abril, segons apunta l'informe mensual del comerç exterior del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Barcelona, on més baixen les exportacions

La demarcació de Barcelona és on més han baixat les exportacions, amb un descens del 40,1%, superior a la mitjana catalana, però inferior a la caiguda de l'abril, del 43,5%. Les comarques barcelonines van exportar per valor de 3.216 milions, prop del 75% del total català. La segueixen Tarragona, amb unes vendes a l'exterior de 489,2 milions i una disminució anual també destacada, del 37,9%. En canvi, Girona va tancar el mes de maig amb unes exportacions de 438,4 milions (-15,1%) i Lleida amb 148,9 milions (-11,5%).

Pel que fa a les importacions, Catalunya al maig ha comprat per valor de 4.819,9 milions, una xifra que és un 41,8% inferior que la del mateix mes de l'any passat. Entre gener i maig, les importacions representen 30.963,3 milions, una davallada del 22,1%.

El saldo comercial, negatiu

Malgrat la caiguda pronunciada de les exportacions, Catalunya segueix sent la comunitat que més exporta del conjunt d'Espanya, representant el 24,5% del total, un 9,5% menys que l'any passat. En importacions, també lidera les dades, representant el 27,7% del total de les compres a l'exterior a l'abril, malgrat contribuir un 12% menys que al mateix mes del 2019.

En l'acumulat del 2020, la contribució catalana en exportacions segueix sent similar, d'un 25,2%, tot i que està un 4,7% per sota de les xifres del mateix període de l'any anterior. En importacions, l'acumulat entre gener i maig representa el 28% del total d'Espanya, amb xifres de contribució que estan un 6,5% per sota que fa un any.

Químics, alimentació i tabac

Les exportacions del mes de maig en territori català van ser principalment productes químics que van suposar el 35,6% del total, amb una reducció del 18,1% interanual, seguides d'alimentació, begudes i tabac amb un 19,2% del pes global, i una disminució del 7,8% -a diferència del mes anterior quan van pujar un 3,8%- i béns d'equip, que representen el 16% del total i han caigut un 45,4%.

Entre gener i abril, les vendes exteriors de productes químics suposen el 31,8% del total a Catalunya, amb una reducció del 4,5%. Les d'alimentació, begudes i tabac creixen un 8,5% i representen el 16,7% del global, mentre que les de béns d'equip, que són un 16,1% de les exportacions, es redueixen un 25%.