Les exportacions catalanes segueixen augmentant després de la pandèmia de la Covid. Concretament, Catalunya va exportar productes per valor de 19.183 milions d'euros durant el primer trimestre d'aquest 2021, aquesta bona xifra representa un augment del 10,2% més respecte al mateix període de l'any passat, que només es va veure afectat per la pandèmia a partir del març, per tant es pot considerar un període, que no es va veure excessivament afectat per la Covid. 

Ara bé, enguany aquest període ha vist com, precisament, les millors dades han arribat durant el mes de març. En termes interanuals, les exportacions catalanes es van disparar un 36,1% durant el tercer mes de l'any, fins als 7.584,1 milions, segons l'últim informe publicat aquest dilluns pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Per altra banda, Catalunya va registrar un millor comportament que el conjunt de l'Estat, on les exportacions van créixer un 4,9%, fins als 72.307,9 milions.

Tant és així que Catalunya va ser la tercera comunitat on més van créixer les exportacions durant els primers mesos de 2021, superada només per Galícia (+10,9%) i Múrcia (+10,6%). No obstant això, va ser la regió que més va contribuir al creixement de les vendes al conjunt de l'Estat. En concret, Catalunya va aportar més de la meitat de punts a l'increment de les exportacions (2,6 punts) respecte al total espanyol (+4,9%).

Això també ha comportat que el pes de Catalunya en les exportacions espanyoles també hagi augmentat. De fet, durant aquest primer trimestre, Catalunya va representar el 26,5% de les vendes a l'exterior de tot l'Estat, una quota que durant el primer trimestre del 2020 va ser del 25,3%.

Què exporta Catalunya?

Dins del volum de vendes a l'exterior catalanes, el sector químic continua al capdavant amb una quota del 29,2% sobre el total. Segons les dades d'Indústria, les empreses del sector van exportar productes per 5.599 milions durant el primer trimestre, un 10,8% més respecte al 2020. Si ens fixem només en el març, el sector químic va incrementar un 22,6% les vendes a l'estranger, fins als 2.217,2 milions.

La segons posició pel que fa a les exportacions catalanes l'ocupen els béns d'equip, amb un pes del 16,9%. El sector va vendre productes per 3.243,6 milions, que representa un increment de l'11,7% en termes interanuals, mentre que les exportacions durant el mes de març es van disparar un 36,7%. A continuació apareix el sector de l'alimentació, que durant el primer trimestre va exportar productes per valor de 2.760,8 milions d'euros.

Per altra banda, cal destacar el fort creixement que va experimentar el sector de l'automoció, en part gràcies a la forta caiguda d'activitat registrada l'any passat a causa de la pandèmia. Durant el mes de març, els fabricants d'automòbils van exportar productes per 1.038,2 milions, un 76,1% més respecte al març de l'any passat. De fet, l'automòbil va ser el tercer sector que més va exportar durant el mes de març, només per darrere la indústria química i els béns d'equip.

Importacions

Pel que fa a les importacions, contràriament a les exportacions, Catalunya va comprar productes per 20.712 milions, un 2,7% menys en comparació al mateix període del 2020. Ara bé, aquesta caiguda arriba per culpa dels dos primers mesos de l'any, ja que si mirem les importacions al març, veiem com Catalunya va comprar fora d'Espanya productes per valor de 7.654,9 milions, un 19% més respecte a l'any passat. Segons les dades publicades aquest dilluns, les importacions de Catalunya representen el 27,4% sobre el total de l'Estat.

Exportacions de les 4 demarcacions catalanes

Com acostuma a ser habitual en aquests informes, Barcelona és, amb diferència, la demarcació catalana que més exporta. Tot i que va ser la regió que menys va incrementar les seves vendes durant el primer trimestre. Entre gener i març, les vendes a l'estranger de Barcelona van créixer un 8,8% en termes interanuals, fins als 14.888,3 milions. Ara bé, tal com passa al conjunt de Catalunya, al març, en canvi, les exportacions van créixer un 35,4%, fins als 5.886,3 milions.

Així com Barcelona va ser la que va acumular més volum d'exportacions, Tarragona va ser la regió catalana que més va créixer, amb un creixement del 19% per valor de 2.183,8 milions durant el primer trimestre i de 865,7 milions al març (+47,9%). També es van registrar importants creixements a Girona, amb unes vendes de 1.630,1 milions (+11,4%). En la mateixa línia es van comportar les exportacions a Lleida, amb unes vendes de 481,5 milions durant el primer trimestre (+10,4%).