Catalunya va exportar per valor de 16.947 milions d’euros el tercer trimestre, un descens del 0,53% en relació amb el mateix període de l’any passat, segons la secretaria d’Estat de Comerç. Tot i aquest comportament general, els components d’alta tecnologia van sumar unes vendes en el període de 1.690,3 milions d’euros, el 10% del total de les vendes catalanes a l’estranger i amb un augment del 2,3% en relació amb el tercer trimestre del 2017.

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) desagrega les exportacions catalanes per components i el tercer trimestre, les exportacions de béns tecnològics procedents de la indústria, ja siguin alts, mitjans o baixos en termes d’innovació tecnològica, van sumar 15.828,6 milions d’euros, el 93,40% del totals de les vendes a l’exterior.

Les exportacions de productes d’alta tecnologia són les úniques que augmenten i ho fan en un 2,3% en termes anuals. Les vendes a l’estranger de productes de nivell tecnològic mitjà baix van disminuir el tercer trimestre un 6,1%, les de nivell mitjà alt van caure el 2,2% i les de baix contingut tecnològic van disminuir el 0,7%. 

L’increment de les vendes de productes d’alt nivell tecnològic s’explica per l’augment de les exportacions de productes farmacèutics, que creixen el 3,6%, l’únic segment de mercat d’alta tecnologia que va tenir un comportament positiu.