Catalunya té un mercat potencial per exportar, principalment a l'Est d'Àfrica i al Sud d'Àsia. Les regions africanes d'Etiòpia, Kènia i Tanzània, o les asiàtiques com Indonèsia, Vietnam i Filipines, són alguns dels mercats que ofereixen un marge de creixement més elevat per les exportacions catalanes, segons un estudi elaborat per ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya.

Rècord de les exportacions catalanes

Les exportacions catalanes han batut un rècord aquest 2017 per setè any consecutiu, amb xifres que superen els 70.000 milions d'euros. Un rècord que continua en creixement el que portem de 2018, registrant més de 24.000 milions fins a l'abril. Tot i això, un informe d'ACCIÓ estudia que el potencial de les exportacions catalanes té molt recorregut en altres països, els anomenats "mercats potencials del futur", i posa de manifest l'oportunitat d'aprofitar les noves dinàmiques dels mercats internacionals per millorar la posició exportadora de Catalunya en regions i països que estan impulsant la demanda mundial. 

Els països amb més marge de creixement

D’aquesta manera, l’informe analitza la intensitat exportadora de Catalunya en 120 països, un dels indicadors més utilitzats a nivell internacional, i la compara amb la dels principals mercats europeus -Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i Espanya així com amb països europeus de dimensió comparable a Catalunya pel que fa a població o PIB com Àustria, Dinamarca i Finlàndia-. Es tracta de determinar el grau d’exportació de Catalunya a una destinació determinada respecte les tendències mundials.

Així doncs, el resultat són 38 països on els índexs d’intensitat exportadora de Catalunya encara tenen marge de creixement. El document prioritza els mercats d’Indonèsia, Vietnam, la Xina, la Índia i Bangladesh, Estats Units, Etiòpia, Kènia, i Tanzània com els que presenten més marge perquè les empreses catalanes hi intensifiquin la seva presència comercial. 

 

Augment de les exportacions catalanes (2008-2017) / Font: ACCIÓ

Per països 

Primerament, Etiòpia presenta un gran marge de creixement. De moment, Catalunya ha triplicat les exportacions a Etiòpia en els últims deu anys, i actualment 140 empreses catalanes hi venen els seus productes. Hi predominen els sectors de la química, el material elèctric i la maquinària. A més, les previsions de creixement del PIB pels propers 5 anys són del 8,2%, aportant oportunitats per a les empreses catalanes en els sectors de l'agricultura, les infraestructures i la construcció. 

Kènia i Tanzània, per la seva banda, han obtingut creixements del 90,5% i del 178%, respectivament, en sectors com la química, l'electricitat, l'automoció i el paper i cartró, semblant al mercat d'Indonèsia, que compta ja amb més de 800 empreses catalanes que hi exporten -principalment en química i tèxtil-. 

A Vietnam les exportacions catalanes s'han multiplicat per quatre en els últims 10 anys, i en l’actualitat estan liderades pels sectors químic, la farmacèutic i l’alimentació. Més de 1.000 empreses catalanes venen els seus productes o serveis al país, que planteja oportunitats en àmbits de la indústria 4.0 i la maquinària-béns d’equip, entre d’altres.

Pel que fa a Bangladesh, presenta unes previsions de creixement mig anual del 7% fins al 2022. Gairebé 460 empreses catalanes exporten en aquest país -principalment en els sectors de química, maquinària i alimentació- . El seu país veí, l'Índia, compta ja amb exportacions de fins a 2.557 empreses catalanes. Per la seva aposta per la tecnologia i la innovació, les smart cities i la maquinària-béns d’equipament són els àmbits amb més oportunitats de negoci per al teixit empresarial català.

A la Xina, les exportacions d’empreses catalanes s’han multiplicat per 3 respecte el 2008 i actualment estan liderades per l’alimentació i begudes, la química i el sector farmacèutic. Més de 5.000 empreses catalanes exporten en aquest mercat, i el país asiàtic presenta oportunitats de negoci en sectors com la biotecnologia i la indústria 4.0.

Per últim, Estats Units és també un bon mercat per Catalunya. Les exportacions catalanes hi han crescut gairebé un 100% en els darrers deu anys, principalment concentrades en els sectors de la química, la maquinària i el farmacèutic. Les empreses catalanes trobaran als Estats Units oportunitats de negoci en els camps de les smart cities i la biotecnologia.