Una pime catalana va registrar a principis del 2014 la marca Black Friday amb lletres blanques sobre fons negre a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Avui, gairebé totes les empreses de l'Estat utilitzen aquesta marca.

És per això que Cromek System, la pime que la va patentar i que es dedica al màrqueting i a la comunicació, ha engegat una "campanya divulgativa", segons ha explicat la seva consellera delegada Carmen San Gil a El Nacional, que consisteix a enviar un seguit de correus a les multinacionals espanyoles per avisar-les que si continuen utilitzant la marca, els reclamaran els drets d'autor

"Són moltes les empreses i establiments que utilitzen l'expressió Black Friday, ignorant que aquesta com a tal té uns legítims propietaris i que la referida expressió està registrada a Espanya", subratlla l'empresa en un comunicat, en què també afegeix que "aquest any moltes grans cadenes, després del seu coneixement, ja han canviat el nom de les seves campanyes per altres similars".

I és que si una marca està patentada per una empresa, ningú més la pot utilitzar sense pagar-ne els drets d'autor. I el nom que va patentar aquesta pime l'ha utilitzat quasi tothom per anunciar els seus descomptes. Ara bé, Cromek es vol mostrar prudent perquè ells són una empresa amb 12 treballadors i les multinacionals tenen molta força. Això sí, San Gil ha subratllat que "volem defensar els nostres drets per utilitzar la nosaltres la marca".

Tenir proves

Precisament per aquest motiu, així com per tenir proves que les grans empreses coneixen la situació, el primer pas a seguir és informar les grans multinacionals que no poden fer ús de la seva marca.

La causa d'aquest enrenou té una raó. En general, marques com "Rebaixes" o "Halloween" no es poden registrar perquè han d'estar a l'abast de tothom.

De fet, l'article 5.1d de la llei de Marques estableix que no es podran registrar com a marques "les que es componguin exclusivament de signes o indicacions que s'hagin convertit en habituals per designar els productes o els serveis en el llenguatge comú o en els costums lleials i constants del comerç". Però el 2014, Black Friday no era gaire conegut a l'Estat i, potser per això, se'ls va permetre registrar-lo.

Una marca de tots

La consellera delegada de l'empresa en qüestió ha volgut deixar clar també a aquest mitjà que "volem que sigui una marca de tots, però sobretot del petit comerç català" ja que el seu objectiu com a agència de comunicació és que Black Friday sigui "una plataforma on l'usuari pugui buscar els seus descomptes per barris".

De totes maneres, els seus advocats els van recomanar iniciar aquesta campanya divulgativa perquè si passen els anys i no ho fan perden els seus drets, asseguren.