El PIB de Catalunya ha tancat el 2016 amb un creixement del 3,5%, fins a assolir els 223.629 milions d'euros, donant així continuïtat a la recuperació de l'economia catalana que aquest any se situa ja en nivells superiors als de l'inici de la crisi el 2008. La taxa de creixement anual de l'economia catalana és tres dècimes superior a l'espanyola, que s'ha situat en un 3,2%, i està per sobre de la mitjana de la UE-28, que va ser d'un 1,9%, segons ha explicat l'Idescat aquest dijous.

Per sectors, l'industrial lidera el creixement econòmic amb un 4% respecte al 2015, seguit de la construcció (3,2%) i els serveis (3,1%), mentre que l'agricultura va registrar un repunt de l'activitat i va assolir una variació interanual positiva del 10,1%.

Demanda interna i saldo exterior

La demanda interna continua registrant un alt dinamisme, amb un augment del 3,2% malgrat haver moderat el ritme de creixement respecte al 2015, que s'atribueix al menor repunt del consum de les administracions públiques i de les llars, que milloren un 2,7% cadascun.

Respecte al saldo exterior, mostra una aportació negativa de 0,3 punts percentuals el 2016, el que reflecteix el dinamisme de les importacions, que van créixer un 5,8% i que han superat a les exportacions (4,1%).

Analitzant l'evolució trimestral del PIB, hi ha una desacceleració en el segon semestre de l'any, que va des del 3,8% interanual en els dos primers trimestres fins al 2,8% en el quart, i la variació intertrimestral del PIB català del quart trimestre ha estat del 0,5%.