El deute del conjunt de les administracions públiques ha assolit els 1,105 bilions d'euros el 2016, la qual cosa representa el 98,98% del PIB, segons dades del Banc d'Espanya i els càlculs realitzats pel Ministeri d'Economia d'acord amb la previsió de PIB recollida en l'últim pla pressupostari enviat a Brussel·les. D'aquesta forma, el deute públic acaba l'any per sota de l'objectiu estimat pel Govern per al conjunt de 2016, situat en el 99,4% del PIB. Al desembre, l'endeutament de les administracions públiques ha pujat en 7.023 milions, un 0,56% més que un mes abans.

El Ministeri d'Economia destaca la "tendència a la baixa" del deute públic respecte al PIB i afegeix que la seva reducció és una cosa en la qual Espanya ha "d'incidir", mentre confia que la seva previsió es confirmi d'acord amb l'avanç del PIB de l'any passat publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Malgrat que el 2016 el deute públic va tancar per sota de l'objectiu, continua movent-se encara en màxims històrics. De fet, respecte a 2015 ha crescut un 3% i suma ara 32.438 milions d'euros més que un any abans.

Deute en valors a mitjà i llarg termini

El gruix del deute en mans de les administracions públiques es continua trobant en valors a mitjà i llarg termini, que suposen tres quartes parts (75,7%) del deute total. Aquests valors han augmentat el desembre en 3.069 milions respecte al mes anterior, fins als 837.094 milions, i en taxa interanual han registrat un creixement del 5,6%. En la mateixa línia, el deute públic en valors a curt termini ha augmentat l'últim mes de l'any passat en 1.200 milions, fins als 82.375 milions. L'últim any, els valors a curt termini en mans de les administracions públiques s'han mantingut més o menys estables, amb un increment de l'1,9%.

A això s'ha sumat el repunt dels crèdits no comercials i la resta de préstecs, que també ha contribuit a l'augment del deute públic. En detall, s'han incrementat en 1.996 milions d'euros, fins als 186.157 milions, per sota, això sí, dels 200.000 milions per cinquena vegada en tot l'any. Respecte al mateix període de l'any anterior, els crèdits no comercials han caigut un 6,7%.