Els catalans van percebre 955,67 euros de mitjana de pensió, una xifra clarament inferior a la dels madrilenys, que van rebre una prestació d'1.087,13 euros.

La pensió mitjana a Catalunya es va col·locar el mes de juny en sisè lloc entre les principals comunitats autònomes, per sota del País Basc, la Comunitat de Madrid, el Principat d'Astúries, Navarra i Aragó. Els pensionistes bascos van cobrar un 19,5% més que els catalans. Els madrilenys, per la seva part, van percebre una pensió un 13,8% superior.

És el que sostenen les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social aquest matí, referents al mes de juny.

Més pensionistes

A Catalunya, s'han assolit pràcticament els 1,7 milions de pensionistes, fet que representa una xifra lleugerament superior respecte a l'any anterior. El Principat és el territori de l'Estat que aglutina un nombre més alt de pensions en termes absoluts, encara que això no vagi estrictament lligat a la quantia de la prestació.

Malgrat tot, Catalunya és una de les comunitats autònomes on la pensió mitjana s'ha situat per sobre de la mitjana espanyola, que es situa en els 920,22 euros.

Del total de pensions a Catalunya, la majoria van ser dedicades a les prestacions per jubilació (64%), que es es van dotar de mitjana amb una pensió d'1.081,05 euros. Les segueixen, de lluny, les pensions d'orfandat, favors familiars, incapacitat permanent i viduïtat.

Màxim històric

En el conjunt de l'Estat, la Seguretat Social va destinar al juny la xifra rècord de 8.747,5 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 3,02% més que el mateix mes de 2016. El nombre de pensions va avançar al juny un 1,1% respecte al mateix mes de 2016, fins a 9.505.965 pensions, nou màxim històric.

Encara que la taxa de creixement interanual de juny no és de les més altes dins en la sèrie històrica de l'última dècada, amb aquesta ja s'acumulen 17 mesos consecutius de creixements superiors a l'1%. En termes mensuals, el nombre de pensions es va incrementar un 0,2% al juny. La despesa global del conjunt de pensions va arribar a superar el 8% interanual a l'avantsala de la crisi, el 2008.

Pensió desigual

La pensió mitjana mostra diferències entre homes i dones: la pensió mitjana de jubilació percebuda per les dones va assolir al juny la quantia de 780,21 euros, molt per sota dels 1.232,61 euros mensuals dels homes.