El dèficit públic del conjunt d'administracions d'Espanya, Estat, Comunitats Autònomes i Seguretat Social, va augmentar un 2,9% fins al febrer i es va situar en 11.245 milions d'euros (sense comptar l'ajuda financera). Les Comunitats han registrat un dèficit de 892 milions els dos primers mesos de l'any, el de Catalunya se situa en 276 milions, 46 més que l'any passat.

En la mateixa línia, el del conjunt de Comunitats suma més del doble de dèficit que fa un any, un augment que el Ministeri d'Hisenda atribueix al fet que el 2019 els avançaments del sistema de finançament va ser dos cops superiors al volum concedit el 2020. Totes les Autonomies, a excepció d'Astúries, Balears, Canàries, Múrcia, Navarra i el País Basc, obtenen pitjors resultats pressupostaris aquest febrer que el del 2019.

Concretament les Comunitats Autònomes sumen 426 milions d'euros de dèficit, un augment de 466 milions (+109,4%). Sense l'efecte de les menors transferències, Hisenda calcula que el dèficit passaria a baixar un 2,3%.

El dèficit de l'Estat es redueix

D'altra banda, el dèficit de l'Estat en els tres primers mesos de l'any s'ha situat en 5.509 milions d'euros, una reducció del 13,9% en relació amb els 6.402 milions de l'any passat en el mateix període. En un comunicat, el Ministeri d'Hisenda constata que les dades del mes de març gairebé no recullen els efectes del coronavirus, "l'impacte del qual es reflectirà en els pròxims mesos". Fins al març, l'impacte del coronavirus és "poc significatiu".

Per aquesta "situació excepcional", el govern espanyol només ha ofert dades absolutes del dèficit sense la seva correspondència amb el PIB "fins que es publiqui una previsió d'aquesta variable actualitzada". Hisenda destaca que abans de la crisi del coronavirus el govern espanyol "estava rebaixant el nivell de dèficit públic de l'administració central".

Els consums intermitjos en la partida de despeses que més ha crescut al març és en el programa de prestacions sanitàries i farmàcia amb 896 milions, amb un 58,% d'augment.