Catalunya ha registrat fins aquest dilluns 92.454 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten 678.700 persones treballadores, segons les dades actualitzades del Departament de Treball. En 24 hores, per tant, el nombre d'empreses afectades ha crescut en 72 mentre que la xifra de treballadors ho ha fet en 335.

Per tipologia d'expedient, el 94,7% són per ERTO de força major i afecten el 87,1% dels treballadors. Barcelona és la demarcació que presenta més expedients, amb 67.295 i 532.935 persones afectades; seguit de les comarques de Girona, amb 10.418 i 65.651 treballadors; i de les comarques de Lleida, amb 5.517 expedients i 41.954 persones afectades. D'altra banda, a les comarques de Tarragona s'han presentat 7.362 expedients amb 41.954 afectats i per últim, a les Terres de l'Ebre, 2.222 ERTO i 9.076 treballadors.

75.589 ERTO al sector serveis

Del total d'expedients, 75.589 pertanyen al sector serveis, amb 486.085 afectats; seguits de la indústria, amb 7.567 expedients i 128.909 afectats, i de la construcció, amb 7.445 ERTO i 44.100 persones. En quart lloc, en el sector de l'agricultura s'han presentat 673 expedients per a 3.872 treballadors i en 1.125 no s'especifica la categoria (15.462 persones).

Les divisions amb més ERTO són les de serveis de menjar i begudes (18.742 expedients i 107.339 persones afectades), seguit dels comerços al detall, amb 12.305 expedients i 55.186 persones. En la categoria d'altres, consten 6.763 expedients i 18.298 persones afectades.