L'Agència Catalana de Consum (ACC) de la Generalitat ha arxivat les 1.081 denúncies presentades per compradors de cotxes Volkswagen en considerar que no va existir "una pràctica comercial deslleial enganyosa", quan van vendre vehicles amb un software que falsejava les emissions reals d'òxids de nitrogen (NOx).

L'arxiu acordat per l'ACC també considera que procedeix l'arxiu perquè el fabricant d'automòbils "ha justificat documentalment que l'acció correctora, consistent en la substitució del software que alterava la lectura de les emissions d'NOx, no afecta en absolut el rendiment ni prestacions principals dels vehicles".

Segons la comunicació d'arxiu de les denúncies, a la qual ha tingut accés Efe, quan Volkswagen va vendre els vehicles no era obligatori "informar els usuaris del nivell d'emissions de NOx, a diferència d'altres indicadors com el consum homologat i les emissions de CO2, que formaven part de l'anomenada informació precontractual de caràcter preceptiu".

També indica que "el nivell d'emissions d'NOx no pot suposar un caràcter decisori a l'hora d'adquirir el vehicle i d'escollir el motor en qüestió", per això considera que "la pràctica comercial de la denunciada no comporta una distorsió significativa del comportament econòmic de les persones consumidores ni les porta a adoptar una conducta que, d'una altra manera, no haguessin realitzat".

L'arxiu, signat pel cap del Servei d'Inspecció i Control de Mercat de l'ACC, descarta doncs "l'existència d'una pràctica comercial deslleial enganyosa en el moment de la venda dels vehicles", encara que reconeix que hi va haver "un vici en origen directament imputable al fabricant".

En haver reparat Volkswagen els software dels vehicles afectats, l'ACC veu que ha "reparat aquest vici" sense afectar les "prestacions principals del vehicle, com el consum i la potència".

"Aquestes intervencions s'han efectuat per pròpia iniciativa del fabricant i sense cap cost per als titulars", afegeix la resolució, que conclou que malgrat haver-hi hagut "un comportament il·lícit del fabricant, no posa de manifest indicis suficients i raonables d'infracció en matèria de protecció de les persones consumidores".

Sense valorar responsabilitats administratives

L'arxiu sobre les normes de consum no entra a valorar "les presumptes responsabilitats administratives i de qualsevol altra naturalesa que puguin derivar-se de la falsedat reconeguda en l'obtenció de la corresponent homologació dels vehicles i dels possibles efectes lesius per al medi ambient", que quedin fora de les competències de l'Agència Catalana de Consum.

L'organització de consumidors FACU-Consumidors en Acció ha criticat en un comunicat la decisió de l'ACC perquè "justifica les irregularitats que va cometre" el fabricant alemany, destapades el 2015 i que han afectat al voltant d'onze milions de vehicles a tot el món i gairebé 700.000 a Espanya, els motors dels quals van ser trucats amb un programa informàtic per dissimular les emissions d'òxid de nitrogen.

FACUA va ser qui va tramitar davant l'ACC les denúncies contra Volkswagen en representació de centenars dels seus socis afectats en entendre que va haver una "pràctica comercial deslleial, perquè els nivells d'emissions que declaraven en la seva publicitat comercial eren "descaradament inferiors" als nivells reals.

"És escandalós que l'organisme públic encarregat de vetllar pels interessos dels consumidors a Catalunya reconegui el frau però decideixi anteposar els interessos de la companyia", ha lamentat FACUA, que s'ha queixat d'"inacció de les autoritats de consum de totes les CA".

Després de les denúncies presentades per FACUA davant els disset organismes de consum dels governs autonòmics, la resposta ha estat "arxivar directament" o "traslladar els expedients a Catalunya", en estar ubicada en aquesta comunitat la seu de la multinacional alemanya.