La Comissió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha titllat "d'indignant i ofensiu" i ha expressat el  seu suport i solidaritat l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, per "la persecució que estan sent objecte per part del Tribunal de Cuentas".

A través d'un comunicat, el Col·legi , ha afegit que lamenten i consideren igualment indignant i ofensiu el tractament que estan rebent "tantes persones que han exercit amb total professionalitat, honestedat i integritat el servei públic", com és el cas de Mas-Colell i Albert Carreras, també col·legiat, i imputat en la mateixa causa. 

A més, la institució considera que aquesta causa i el procediment són totalment injustos per la indefensió causada pel gran nombre d’expedients tramitats durant els darrers anys que acumulen desenes de milers de folis i dels que els processats només han disposat de deu dies per preparar les oportunes al·legacions al Tribunal. 

Els càrrecs són dubtosos

A més, asseguren que el caràcter dels càrrecs formulats contra ells és "dubtós" i recorden que, al seu dia, la causa va tenir un vot particular que manifestava la seva oposició a la suposada extralimitació de l’acció exterior exercida per la Generalitat tot recordant que el Tribunal té l’obligació d’analitzar la documentació “de forma objectiva i imparcial”, “recollint amb exactitud i precisió els fets i evitant judicis de valor i interpretacions que no estan prou fonamentades” i assenyalant que el mateix Tribunal ha incomplert les seves pròpies normes per no fonamentar la seva fiscalització en els principis d'“imparcialitat, claredat, concisió, equilibri i ponderació”.

Les consideracions del Col·legi van encara més enllà i també asseguren que és difícil de legitimar un tribunal on conflueixen "membres designats en funció de les seves afinitats polítiques", que es tracta d’un organisme que ha estat posat en qüestió per l’alt percentatge de relacions familiars que afecten el seu personal i, per últim per les inaccions i per "resolucions que afecten persones clau de determinats partits polítics en un sentit bastant qüestionable".

Per últim, el Col·legi considera que el Tribunal fa un "ús abusiu del poder legalment conferit als seus procediments" que poden finalitzar en la imposició de sancions, afectant vides i patrimonis, i que han de ser cobertes des del mateix moment de la seva imposició sense espera de confirmació per part de cap tribunal real i quines apel·lacions i recursos trigaran molts anys a resoldre’s.

Imatge principal: Imatge de recurs de l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell - Sergi Alcàzar