El degà del Col·legi d'Economistes, Anton Gasol, ha definit l'impost de les hipoteques com "anacrònic" i ha dit que no hauria d'existir, de la mateixa manera que el president del Consell General d'Economistes, Valentí Pich, que ha desitjat la seva abolició perquè correspon a "una altra època". Ho han dit aquest divendres en el marc de la Jornada dels Economistes 2018 que organitza el Col·legi d'Economistes.

El degà de l'entitat ha afirmat que qualsevol tributació hauria de gravar només activitats que "generen riquesa", i és per això que "tenen sentit" impostos com l'IVA, però no el de les hipoteques perquè "no aporten valor". Per la seva banda, Pich ha dit que l'impost és un "mal" que s'hauria de suplir amb un nou sistema de finançament autonòmic i que hi ha una imatge com si els bancs fossin els "dolents de la pel·lícula".

Gasol ha plantejat que si el Tribunal Suprem estava dividit -15 vots a 13- a l'hora de marcar qui pagava l'impost segons "qui tenia més interès en que es fes l'escriptura de l'hipoteca", el pagament de l'impost s'hauria d'assumir a mitges. "És fàcil, que s'ho parteixin, perquè sembla que hi ha un interès compartit, uns perquè els hi donin la hipoteca i els altres per la garantia", ha dit. 

Amb el decret llei del govern espanyol, el degà considera que és "lògic" que si el govern espanyol marca que són els bancs qui han de "suportar" l'impost, també és "lògic" que no sigui deduïble de la base imposable. "Si fos deduïble vol dir que un terç de l'impost se l'ha d'empassar la pròpia administració que ha rebut aquesta tributació. Es una cosa lògica. És bo que hi hagi aquestes cauteles", ha dit Gasol.

Un impost "anacrònic"

No obstant, al seu parer es tracta d'un impost "anacrònic", corresponent a l'antic impost del timbre, i que només existeix a França, Itàlia, Espanya i Portugal. Respecte el rendiment econòmic que genera l'impost a les comunitats autònomes, Gasol ha dit que no proposa que es "quedin sense això", sinó que es vehiculi cap al concepte de "generació de riquesa". "Qui està en millors condicions de poder tributar és aquell que ha rebut un increment de valor perquè ha rebut, per exemple, una millor renda", ha dit. Per activitats com una hipoteca, o qualsevol permuta o transacció, Gasol considera que no hauria d'existir impost perquè no aporten valor, però sí que s'haurien de gravar activitats en les que es rebin serveis i es causin danys, com la contaminació, o es generi riquesa.

Per la seva banda, Valentí Pich ha assegurat que l'impost és un "bitxo estrany en l'ordenament legal del nostre entorn", i que en cas de continuar existint, hauria de fer-ho amb imports inferiors. "Espero que aquest impost desapareixi ràpidament i voldria dir que tenim un nou marc autonòmic de fiscalitat", ha dit Pich. "No m'acaba d'agradar que un impost es converteixi en un impost finalista. Hi ha aquesta imatge com si els bancs fossin els dolents de la pel·lícula", ha remarcat Pich. De la mateixa manera, considera que la banca haurà "d'interioritzar aquests costos perquè estem en una economia de mercat".