El Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou quedarà definit aquesta setmana que ve amb l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU), després que el Govern hagi rebut al·legacions fins al passat 27 de setembre i les hagi analitzat per donar el vist-i-plau al projecte.

Dimarts, la Comissió d'Urbanisme de Tarragona té en el seu ordre del dia l'aprovació provisional del PDU, que també serà abordat dimecres a una reunió del consorci del CRT.

Dijous ha d'arribar l'aprovació definitiva a la comissió de política territorial i urbanisme de Catalunya a Barcelona, i llavors es presentarà el contingut del PDU.

Passats aquests tràmits, els tres operadors preseleccionats per optar al concurs d'adjudicació dels casinos —Hard Rock, Melco i Grup Peralada— disposaran dels 90 dies que van sol·licitar per fer les seves propostes, després del que arribarà la resolució definitiva del concurs.

El Govern manté l'objectiu que les obres comencin l'estiu del 2017. El projecte, a tocar de PortAventura World, preveu una inversió d'entre 2.000 i 2.500 milions d'euros i 10.000 llocs de treball quan es posi en funcionament.

Les obres d'urbanització tenen una durada estimada de 18 mesos i s'acabarien al 2019. El període d'edificació afegirà 48 mesos més d'obres en dues fases, tot i que serà l'operador adjudicatari qui concretarà aquest calendari i en quin moment obrirà.

El PDU exposat a informació pública a l'estiu ja incorporava al·legacions presentades durant la primera tramitació: el sostre màxim respecte al PDU aprovat inicialment en 2015 es redueix en un 25,5%, d'un milió de metres quadrats a 745.000.

L'espai destinat al joc es redueix un 50% fins a 30.000 metres quadrats i un màxim de dos casinos —el concurs inicial preveia fins a sis— i el sostre hoteler disminueix un 29,2% fins a 425.000 metres quadrats.

Alhora, es manté la superfície destinada a usos comercials (50.000 metres quadrats) i lleure (120.000) i es rebaixa l'altura màxima dels edificis de 90 metres a 75 metres.

El planejament urbanístic proposat també reforma el sistema d'infraestructures viàries internes i externes per reorganitzar la mobilitat separant el trànsit local de l'especialitzat.

Destaca la transformació de l'últim tram de l'autovia C-31 en via urbana, fet que permet la integració del nou complex dels Centres Turístics Integrats (CTI) a l'estructura urbana del municipi de Salou.

També preveu la millora de les condicions mediambientals tot creant "connectors biològics" entre el nou parc de la Pineda, al nord, i els espais protegits de la Sèquia Major, al sud.