Catalunya segueix registrant molt bones dades en matèria d'ocupació demostrant la reactivació del mercat laboral després de la pandèmia de la covid. De fet, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'INE, Catalunya va reduir l'atur en 33.700 persones el segon trimestre de 2022 deixant la taxa de desocupació en el 9,29%, quasi un punt menys que el primer trimestre de l'any amb 360.000 aturats. Aquestes dades indiquen que Catalunya té 118.000 aturats menys, convertint-se en l'autonomia que més ha rebaixat les dades de l'atur en l'últim any, mentre que al conjunt d'Espanya ha rebaixat l'atur fins al 12,48% amb 2.919.400 aturats, el que suposa les millors dades des del 2008, l'últim any en el qual s'havien registrat menys de 3 milions d'aturats. 

Respecte a fa un any, el nombre d'aturats a Catalunya ha registrat una disminució relativa del 24,66%, mentre que si ho comparem amb el primer trimestre aquesta baixada de l'atur és del 8,54%, també cal apuntar, però, que fa un any, encara teníem moltes restriccions per covid i els afectats pels ERTO eren encara considerables. D'altra banda, també cal apuntar que durant aquest segon trimestre Catalunya va assolir els 3,52 milions de treballadors en actiu, el que suposa un augment de 63.800 respecte al primer quart de l'any i 103.900 més que en el mateix moment de l'any passat (+3,04%). Per altra banda, els inactius s'han reduït fins al mes de juny en 23.900 a Catalunya, mentre que en l'àmbit estatal han baixat en 56.500 en el trimestre.

Per l'altra part, entre abril i juny a Espanya es va crear un total de 383.300 llocs de treball, un 1,91% més que el trimestre anterior, encara que suposa una xifra més baixa de l'increment de 464.900 de treballadors que es va registrar fa un any, deixant la xifra total d'ocupats en 20.468.000 persones, que xifra que també suposa la més alta des de 2008 i que s'aproxima al màxim històric de 2007. En l'últim any l'atur ha caigut en 624.400 persones a l'Estat i s'han creat més de 796.400 d'ocupacions (+4,05%). A més, el volum de persones en actiu ha augmentat en més de 171.900 persones.

Per sectors, l'ocupació va augmentar sobretot en els serveis amb 320.200 treballadors més, la indústria, amb 79.500, tot i els problemes amb el preu de l'energia i els colls d'ampolla, i la construcció amb un guany de 21.900 treballadors, mentre que va disminuir en l'agricultura amb la pèrdua de 38.400 llocs de treball menys. Alhora, l'ocupació a temps complet es va incrementar aquest trimestre en 374.300 persones i l'ocupació a temps parcial el va fer en 9.000. Per sexe, l'ocupació va augmentar en 185.300 entre els homes i en 198.000 entre les dones, fins a deixar el total en 10,9 milions d'ocupats i 9,5 milions d'ocupades, mentre que, per edat, va augmentar en tots els grups sobretot entre els menors de 30 anys. Els majors increments d'ocupació aquest trimestre s'han donat a les Illes Balears amb 80.200 treballadors més, Catalunya i a Madrid amb 61.200 treballadors més i, a l'altra cara de la moneda, els descensos més importants s'han donat al País Basc amb 18.400 treballadors menys i a Astúries amb 5.200.

Un altre punt destacable d'aquesta EPA és la baixada dels aturats de llarga duració, és a dir aquells que van perdre la seva feina fa més d'un any, que s'han reduït en quasi 100.000 a tot l'Estat, així com entre les persones que busquen la seva primera ocupació, en 7.900 persones. Si tornem a mirar per sexes, el nombre d'homes en atur s'ha disminuït en 121.900, fins als 1.355.300 d'aturats, mentre que el de dones ho va fer en 133.300, fins a 1.564.100, situant la taxa d'atur masculina en el 14,15% i la femenina en el 10,99%. Per edat, l'atur es va reduir en tots els grups, excepte entre els d'entre 16 i 19 anys, on va augmentar en 20.900 persones. Pràcticament, totes les comunitats experimenten descensos de l'atur, amb els majors registrats a Madrid amb 59.700 aturats menys, Balears amb 54.400 i Catalunya.