L'economia catalana compta amb 192.751 dones autònomes a tancament de 2017 i és la comunitat amb més afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), segons un estudi publicat aquest dilluns per l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA).

El nombre d'autònomes a Catalunya s'ha reduït en un 0,8% en relació al 2008, mentre els homes afiliats al RETA han caigut un 12% en el mateix període. Amb tot, la xifra absoluta d'homes autònoms catalans és de 353.199.

Al conjunt de l'estat espanyol, el nombre de dones autònomes és de 1.130.771, segons dades de desembre de 2017, el que representa un creixement del 2,2% en relació al 2008. Per contra, els homes autònoms sumen 2.069.543, l'equivalent a una reducció del 10,1% en comparació amb 2008, segons l'ATA.

Entre desembre de 2016 i el darrer mes de 2017, el nombre de treballadores autònomes a Catalunya va passar de 193.063 a 192.751, el que representa una caiguda del 0,2% interanual. D'altra banda, en el mateix període el nombre d'homes autònoms va créixer en un 0,1%, passant de 352.709 a 353.199, segons l'informe de la federació d'Associacions de Treballadors Autònoms. 

En total, hi ha 545.950 persones afiliades al règim d'autònoms a Catalunya. El percentatge d'homes arriba al 64,7%, l'equivalent a 353.199 autònoms. D'altra banda, hi ha 192.751 dones autònomes afiliades a Catalunya, l'equivalent al 35,3% del total. Les proporcions són exactament iguals al conjunt de l'Estat. Les persones afiliades al RETA sumen 3.200.314 i hi ha 2.069.543 d'homes autònoms (el 64,7% del total), per 1.130.771 dones autònomes (el 35,3%).