A partir d’aquest setembre, gran part de la xarxa viària de pagament a Catalunya deixarà de ser-ho, dit d’una altra manera, desapareixen pràcticament tots els peatges. Això farà que els ciutadans ens estalviarem molts diners a l’hora de viatjar per les autopistes i carreteres de casa nostra, però com amb tot, també té contrapartides. 

La més clara de totes és que el peatge és un bé immoble, per tant està subjecte al pagament de l’impost sobre béns immoble (IBI), i amb la seva desaparició 132 municipis catalans deixaran de recaptar aquest impost, perdent un total de 14,4 milions d’euros l’any. Això, que per a grans municipis amb grans pressupostos podria ser una partida menys, per a municipis petits pot significar una considerable pèrdua d'ingressos al cap de l'exercici fiscal, que en alguns casos arriba a oscil·lar entre el 10 i el 20% del pressupost anual.

Un exemple molt clar d'aquesta nova problemàtica és el cas de Vilafant, que té un pressupost anual de 4,5 milions d'euros i n'ingressa 150.000 gràcies a l'IBI del peatge. En declaracions a l'ACN, l'alcaldessa de la localitat, Consol Cantenys, recorda que l'AP-7, l'N-II i l'AVE travessen el municipi, però que no reben cap compensació a canvi. 

És per això que els municipis afectats ja han començat a reclamar a l'Estat i la Generalitat que els compensin, ja que si no hauran de revisar, molt possiblement a la baixa, el finançament municipal. Ara bé, Cantenys afegeix que tot i aquesta pèrdua d'ingressos, "estem completament d'acord que s'acabi la concessió i passi a mans públiques", però alerta que el que no pot ser és que els ajuntaments siguin "els que sempre hi acabem perdent".

Afectació per demarcacions

Si mirem aquesta problemàtica per demarcacions, Barcelona deixarà d'ingressar més de sis milions d'euros, Girona 3,75 milions, a Tarragona es deixaran d'ingressar uns 3 milions en concepte d'IBI dels peatges i a Lleida, els municipis deixaran de recaptar 1,3 milions d'euros. 

Barcelona és la demarcació que deixarà d'ingressar més diners, ja que les 4 vies que s'alliberen dels peatges passen per la demarcació. D'aquests, la comarca més afectada serà la del Maresme que veurà com s'esfumen 2,9 milions d'euros per la retirada dels peatges a la C-32 Nord que afectarà 30 municipis. Els municipis més afectats seran Mataró, amb la pèrdua de 377.000 euros, i Arenys amb 368.000 euros cada any. 

L'altre tram que suposarà una pèrdua important d'ingressos serà el tram de l'AP-7 que discorre pel Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès, on la retirada de peatges suposarà 2,8 milions d'euros menys a les arques dels municipis afectats. Sant Celoni serà el municipi més afectat amb 470.790 euros que deixarà de cobrar. Per últim, la desaparició dels peatges a la C-33 suposarà una pèrdua total de 350.439 euros, dels quals quasi 150.000 eren recaptats per Montcada.

La demarcació de Girona es veurà afectada per la supressió dels peatges de l'AP-7 i farà que 27 municipis deixin d'ingressar uns 3,75 milions. Els municipis més afectats seran Sant Julià de Ramis (367.650 euros) i Sils (286.861,74 euros).

A Tarragona l'impacte serà menor al de Girona, ja que dels 3 milions d'euros que deixarà de recaptar entre 27 municipis, mig milió d'euros va a parar a la ciutat de Tarragona, però aquesta xifra només representa un 0,3% del pressupost, per darrere hi trobem el Vendrell, que deixarà de rebre 306.000 euros.

La demarcació que es veurà menys afectada serà Lleida on els 16 municipis per on passa l'AP-2 deixaran d'ingressar uns 1,3 milions d'euros. Ara bé, els dos municipis més afectats per aquesta problemàtica, Albi i Castelldans, amb 159.000 i 157.000 euros respectivament, deixaran de recaptar el 10% i 15% del seu pressupost municipal.