Els fons Next Generation han de permetre, i facilitar, la implementació de les noves tecnologies i de mesures per millorar la sostenibilitat ambiental entre les empreses catalanes, però les dades indiquen que l'estratègia desplegada encara és insuficient per impulsar un canvi real de model econòmic, segons ha assegurat aquest dijous la Cambra de Comerç de Barcelona. Per aquest motiu, la corporació assegura que és necessari millorar la política de difusió i accés als fons europeus amb accions més ambicioses i transversals perquè la transició energètica i digital no exclogui bona part de l’empresariat català. Aquesta és una de les conclusions que s’extreuen de l’Enquesta de Clima Empresarial que elabora la Cambra de Comerç de Barcelona juntament amb l’Idescat, que en aquesta ocasió s'ha centrat en el grau de coneixement de les empreses catalanes dels fons europeus Next Generation EU i quines actuacions han dut a terme en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental i la digitalització, dos dels pilars fonamentals d’aquests ajuts.

En aquesta línia, la Cambra considera que només amb la transformació en profunditat de tot el teixit empresarial serà possible la transició energètica i digital de la mà d’aquests fons. En aquest sentit, és important que la millora de la seva difusió faci èmfasi en les pimes, que tenen un pes molt elevat a l’economia, i s’aprovin paquets amb objectius transversals perquè una part important del teixit productiu no en quedi fora. Pel que fa a les mesures implementades des de les empreses, el 47% està fent o executarà actuacions per millorar la sostenibilitat, tot i que la proporció és molt més significativa entre les de 50 ocupats o més (62,5%) que entre les de menys de 10 (29,6%). Per altra banda, el 48,1% afirma que està implementant accions per millorar la digitalització, percentatge que se situa en el 34% entre les microempreses i en el 57,6% entre les que tenen 50 o més.

El 40% dels establiments desconeix els Next Generation

Una de les primeres observacions a partir de l’Enquesta de Clima Empresarial és que cal millorar la difusió dels Next Generation EU a tot el teixit productiu, ja que un 40% de les empreses desconeix què són aquests fons. Addicionalment, aquest percentatge és clarament superior entre els establiments de menys de 10 treballadors (45,5%). A més, entre les empreses que sí que els coneixen, només un de cada tres establiments ha sol·licitat o sol·licitarà una línia d’ajut. Finalment, un de cada quatre s’està plantejant demanar un ajut, però els cal més informació. 

Això resulta especialment important en el marc de les subvencions del Kit Digital, malgrat que estan més aviat pensades per a una millora bàsica del nivell de digitalització, de com a màxim 2.000 € les de 0 a 3 treballadors i de 12.000 € les de 10 a 49. Per això calen projectes més ambiciosos i específics per a cada sector amb l’objectiu de facilitar l’adopció de tecnologies emergents i millorar els processos d’innovació tecnològica en la producció, entre d’altres. Finalment, en l’àmbit de la sostenibilitat destaca que l’actuació amb un menor percentatge de respostes és la millora de l’aïllament tèrmic i l’ús de materials sostenibles. Atès que l’aïllament tèrmic i la reducció del consum energètic és una de les prioritats del Pacte Verd Europeu, des de les administracions cal impulsar de forma decidida la rehabilitació dels edificis públics, habitatges i locals per complir aquest objectiu, així com l’ús de materials més sostenibles.