Després d'un any marcat per l'augment imparable del preu de la llum que afecta tots els segments de la societat, des de les famílies fins a les més grans empreses, i més enmig de la crisi econòmica provocada per la Covid la Cambra de Comerç de Barcelona ha reclamat posar fil a l'agulla exigint canvis en el mecanisme de subhasta de l'energia que permet a les comercialitzadores satisfer horàriament la demanda energètica.

En aquest sentit la Cambra reclama ajustar el mecanisme de subhasta i distribuir les rendes que es creen entre el cost real de generar l’electricitat i el preu majorista, permetent d’aquesta manera fer front a la pobresa energètica que viu malauradament la població més vulnerable. Amb tot, però, és essencial continuar mantenint un marge que incentivi la implantació d’energies renovables.

Quin és el sistema actual?

Aquests canvis es demanen perquè actualment el funcionament d'aquesta subhasta, que ja fa anys que està sent debatut, i criticat, es basa a pagar a tots els generadors el preu de l’energia més cara que en cada moment està en funcionament. Això vol dir que es remunera amb escreix aquelles energies que tenen un baix cost com la nuclear o la hidràulica, quan entra en funcionament una generadora d’alt cost, com per exemple una central tèrmica. 

A més, per tal de fixar el preu majorista, es tenen en compte a més del cost del combustible i els costos operatius, un ingredient incorporat a principis del 2019 per la UE i subsidiàriament per l’Estat que és el cost dels drets d’emissió de CO₂. Les empreses contaminants que superen aquests drets d’emissió que l’Estat els ha assignat poden compensar l’excés comprant als diferents operadors del mercat drets d’emissió. Per això, quan entra en funcionament una central tèrmica a la subhasta encareix el preu de tota l’energia generada, fins i tot de la produïda per altres tecnologies que no emeten gasos d'efecte hivernacle (GEH), ja que se li suma l’import addicional dels drets d’emissió de CO₂. 

El preu seguirà augmentant

Per tant, la repercussió que té el cost dels drets d’emissió en la factura de la llum serà més fort any rere any, ja que l’objectiu dels estats de la UE és reduir anualment el volum d’emissions GEH de les empreses. Per això, el mercat dels drets d’emissió, que es regula per la llei d’oferta i demanda, s’inflarà i seguirà provocant una alça en la factura de la llum.

És per aquest motiu que des de la Cambra es reclama que els drets d’emissió només repercuteixin a les tecnologies que realment generen GEH. Alhora, que es revisi el funcionament del mercat de drets d’emissió de GEH, adaptant-lo a les característiques d’un mercat parcialment intervingut, ja que són les administracions públiques les responsables de fixar el volum negociable. 

Com ens afecta les nostres factures?

Tota aquesta problemàtica sobre la fixació del preu de la llum, que respon a una cadena de valor en la qual participen diversos actors i que obeeix molts factors i sembla que només afecta les grans corporacions, però també es trasllada a les nostres factures de la llum, i ho fa d'aquesta manera:

  1. El primer que ens afecta és el preu de l'energia. Aquest apart de la factura es divideix en dues parts, la primera és la potència que nosaltres contractem. Aquest és un cost fix i augmenta o disminueix en funció de la potència contractada. Alhora, també hi ha un cost variable en funció del consum real que fa cada usuari, és en aquest cas el que podria fer incrementar la nostra factura en funció del preu de la llum.
  2. En segon lloc, els impostos també juguen un paper important en la nostra factura de la llum. Un d'aquests impostos és l'IVA, que fins a final d'any està reduït del 21 al 10%
  3. En tercer lloc hi trobem els costos relacionats amb els peatges de les xarxes de transport i distribució i amb altres conceptes com per exemple la producció i gestió dels residus nuclears.
  4. Per últim tenim les ja famoses franges horàries, que tenen preus diferenciats per tal d’incentivar el consum en hores vall.

Amb tot això, la Cambra considera que a l’hora de definir els càrrecs de les factures s’hauria de fer prevaldre l’estalvi i l’eficiència dels consumidors, ja que "són decisius a l’hora d’afrontar el repte del canvi climàtic i de responsabilitat col·lectiva sobre aquest recurs finit".

En aquest sentit, l'entitat proposa ajustar i passar a variables en tot el possible els càrrecs fixos de les factures de la llum, per tal d’incentivar el comportament d’estalvi en els clients i, alhora, exigeix transparència en les taxes perquè s’evidenciï quins són els conceptes que incrementen la factura i amb quin objectiu es fa.