Arran de la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de limitar a tres el nombre de creuers que atracarien diàriament a la ciutat i el volum de passatgers, la Cambra de Barcelona, com a mesura de consens, ha cridat a totes les parts implicades a començar un nou debat rigorós sobre aquest sector i fer-lo compatible amb un nou model de turisme per a la capital catalana. A més, la corporació recorda que l’any 2018 l’Ajuntament i el Port de Barcelona ja van arribar a un acord per tal de reordenar els espais portuaris en el qual s'indica que s'han de dur a terme diverses accions per limitar, reubicar i electrificar les terminals de creuers, unes tasques que ja s'han iniciat a Barcelona. Aquest acord, que encara està en ple desenvolupament, permetria allunyar les terminals de creuers dels barris pròxims al port i apropar el World Trade Center i tota l’àrea associada a la ciutat.

Paral·lelament, el Port de Barcelona manté el compromís de fomentar el port de la ciutat com a port base per augmentar el pes dels passatgers que abans d’embarcar o després de desembarcar dediquen uns dies a visitar la ciutat, que són també els que més despesa fan a la ciutat. Aquesta estratègia radica tant en la marca de ciutat com en la mateixa dotació d’infraestructures del Port de Barcelona. És per això que la Cambra considera, doncs, que cal treballar en aquesta línia, que permetrà que el sector continuï la recuperació de manera regulada i amb objectius de sostenibilitat.

A més d'això, també cal apuntar que el Port inclou al seu IV Pla Estratègic tot un seguit d’actuacions per incrementar la sostenibilitat de la infraestructura amb el desenvolupament d’un nou model energètic, descarbonitzant l’activitat marítima-portuària per tal de reduir la contaminació i incrementant la intermodalitat. Entre les accions concretes d’aquest projecte es troben la subestació elèctrica Port i xarxa associada, l’electrificació del Moll Adossat per a la connexió de creuers, i la sostenibilitat de totes les accions al voltant dels creuers, com per exemple la mobilitat dels creueristes. Resulta fonamental que s’accelerin totes les inversions associades a aquestes actuacions perquè el Port de Barcelona es pugui posicionar realment com un port sostenible d’acord amb els reptes del segle XXI. En aquest sentit, és imprescindible fer una anàlisi acurada sobre l’impacte dels creuers per avaluar si calen noves mesures per assolir aquest objectiu.

Impacte econòmic

Per altra banda,també cal tenir en compte el gran impacte econòmic del sector dels creuers a Barcelona, ja que es tracta d’un sector que factura anualment un total de 1.083 milions d'euros amb una contribució positiva al PIB català de 562 milions d'euros i que aporta més de 9.000 llocs de treball directes i indirectes amb unes rendes fiscals generades de 206 milions d'euros, per impostos estatals i autonòmics, i 1,6 milions d'euros provinents de la recaptació de la taxa turística. A més a més, el 73% de l’impacte econòmic dels creuers en termes de facturació es queda a la ciutat de Barcelona. Actualment, el 27% dels creueristes de Barcelona fan visita amb pernoctació a la ciutat, amb una despesa mitjana per persona de 230 euros/dia. Malgrat que aquesta porció de creueristes suposa només el 8% dels turistes vacacionals, concentren el 20% de la despesa total realitzada pels turistes vacacionals a Barcelona. Aquest perfil de creuerista que pernocta a Barcelona és precisament el que es pot potenciar si es continua treballant per fomentar el Port de Barcelona com a port base, senda per la qual aposta la Cambra de Barcelona.