La Generalitat de Catalunya i CaixaBank han firmat un conveni de col·laboració amb durada de vuit anys mitjançant el qual l'entitat bancària cedeix 200 pisos de lloguer assequible a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'objectiu és pal·liar el problema d'escassetat d'oferta d'habitatge social i prioritzar la cessió de pisos en municipis on la falta d'habitatge social és més aguda.

L'acord ha estat signat per Meritxell Borràs, consellera de Governació; Jaume Font, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; Jordi Nicolau, director territorial de CaixaBank a Barcelona, i Jaume Torrents, director de relacions institucionals i gestió social de BuildingCenter, la societat especialitzada en la gestió d’actius immobiliaris participada al 100% per CaixaBank.

CaixaBank cedeix a la Generalitat 200 pisos per llogar en règim de lloguer assequible (1)

Accés a l'habitatge

Els habitatges dins el conveni inclouen pisos on hi visquin persones en situació d'imminent pèrdua de l'habitatge, causat per impagament del lloguer o reclamació o llançament judicial en casos d'impagament hipotecaris. També és presta especial atenció a les persones grans, víctimes de violència de gènere i persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social. En aquest sentit, el lloguer assequible els permetrà regularitzar la situació i adherir-se a les condicions d'un lloguer assequible.

Per la seva part, CaixaBank ja ha formalitzat 4.453 arrendaments dins dels diferents programes socials d’habitatge que l’entitat té a Catalunya. El Grup La Caixa ja compta amb tres programes (Habitatge Assequible, Lloguer Solidari i Lloguer Solidari Descentralitzat) que han permès llogar en règim subvencionat més de 12.400 habitatges. CaixaBank, a través de la seva xarxa d’oficines, col·labora en la seva difusió amb l’objectiu d’arribar al major nombre de persones i resoldre i avançar en la greu problemàtica de l'habitatge.

Fotografia de portada de Sergi Alcàzar