CaixaBank passa a formar part de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2019 (GEI, per les seves sigles en anglès), que distingeix a aquelles companyies compromeses amb la transparència en els informes sobre gènere i amb el foment de la igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral.

A CaixaBank s'han impulsat diverses iniciatives amb l'objectiu de reforçar el rol de la dona a l'entitat, com el programa Wengage, enfocat a afavorir la igualtat de gènere. En aquest sentit, Bloomberg ha reconegut l'entitat per promoure un model de treball on la diversitat és un factor destacat i positiu.

L'índex, que ha duplicat el seu volum des de l'any 2018, inclou empreses procedents de 10 sectors amb seu a 36 països i regions. En conjunt, aquestes empreses sumen una capitalització borsària combinada de 9 bilions de dòlars i donen feina a més de 15 milions de persones, 7 dels quals dones, a tot el món. Aquest any, l'índex compta per primera vegada amb la representació de tretze mercats, entre els quals s'inclouen l'Argentina, la Xina, Israel i Sud-àfrica.

Les organitzacions incloses en l'edició d'aquest any han establert un nou estàndard de transparència com a base del seu compromís empresarial. Voluntàriament, aquestes entitats estan divulgant públicament els números que hi ha després de les seves accions per a aconseguir avanços en igualtat de gènere. De fet, l'Índex valora el benefici col·lectiu que suposa la transparència, ja que, amb més accés a dades, es poden identificar problemes, desenvolupar solucions i rendir comptes.

El marc per a informes estandarditzats de Bloomberg ofereix a les empreses de capital obert l'oportunitat de publicar informació sobre com fomenten la igualtat de gènere a quatre àrees diferents: estadístiques de l'empresa, polítiques, compromís amb la comunitat i productes i serveis.

S'inclouen en el GEI les empreses que aconsegueixen una puntuació per sobre d'un llindar establert, basat en l'abast del que publiquen i en la consecució de les millors estadístiques i polítiques. La demanda de productes i serveis que utilitzin dades ambientals, socials i de governança ha experimentat un increment notable en els últims anys, i és que un nombre creixent d'inversors volen incorporar aquestes dades a les seves decisions d'inversió. Així i tot, actualment només el 10% de les empreses seleccionables publiquen les seves polítiques i pràctiques sobre gènere en el treball.