La gran banca ha culminat el seu procés de presentació de resultats de 2020, la qual cosa permet fer una avaluació de les seves ràtios de solvència, que mostra el lideratge de CaixaBank i Bankia en quant a fortalesa financera.

Les ràtios CET1 de final de l'exercici mostren un 16,17% per a Bankia, 13,64% per a CaixaBank, 12,55% per a Sabadell, 12,34% per a Santander, 12,29% per a Bankinter i 12,12% per a BBVA.

Un examen de les dades de l'últim trimestre de l'exercici mostra igualment que CaixaBank i Bankia han estat les entitats financeres que han aconseguit un increment més important en la generació orgànica de capital, amb 116 i 71 punts bàsics, respectivament. Els segueixen Santander amb 36 punts bàsics d'increment trimestral, Bankinter amb 32, BBVA amb 16 i el Sabadell, que registra una caiguda de 39 punts bàsics respecte al tancament, del tercer trimestre de l'exercici.

La bona dada de solvència de Bankia i CaixaBank al final de 2020 influirà de forma positiva en la solvència del banc resultant de la fusió.

Si al principi, quan es va anunciar l'acord de fusió, les previsions indicaven un CET1 per al primer trimestre de 2021 del nou banc de l'11,6%, el que es considerava com una debilitat, després de conèixer-se les dades de tancament de 2020 la previsió de CET1 fully loaded per al banc fusionat s'aproxima al 12%, la qual cosa aclareix molts dubtes sobre el seu potencial financer, segons les estimacions del consens dels analistes consultats.