"Partim d’una molt bona base per assolir els objectius que ens hem marcat pels anys vinents tot i la incertesa de l'economia mundial", ha assegurat el president de CaixaBank, Jordi Gual, durant la Junta General d'Accionistes celebrada avui a València, per segona vegada des que l'entitat va traslladar la seva seu fora de Catalunya i marcada per l'ERO que l'entitat està duent a terme. Amb tot, Gual ha assegurat que CaixaBank pagarà a partir del 15 d'abril un dividend complementari de 10 cèntims bruts per acció, amb càrrec al benefici de 2018. 

D'aquesta manera, l'import total de la remuneració a l'accionista serà de 17 cèntims per acció, cosa que equival al repartiment del 51% del benefici net consolidat. Alhora, el president de l'entitat ha recordat que "hi ha incerteses en l’economia mundial i és previsible que comenci una fase de creixement moderat", però ha dit també que el nou pla estratègic pel període 2019-2021 inclou distribuir més de la meitat dels guanys en dividends i, a més, enguany aquest es distribuirà en un sol pagament. 

Evolució de l'acció

Tot i que l'evolució general de l'acció entre 2015 i 2018 està sent positiva, "de fins a 13 punts percentuals més que altres entitats", Gual explica que l'evolució de l'acció del primer trimestre del 2019 no està sent bona, i ho atribueix a la revisió a la baixa de les expectatives d'augment dels tipus d'interès i també a "l'esforç anunciat en inversió i reestructuració de l'entitat", materialitzat en un Expedient de Regulació de l'Ocupació (ERO), que preveu retallar la plantilla en 2.157 treballadors. 

Alhora, Gual ha explicat que "és previsible que l'economia mundial i la de la Zona Euro es situïn en els pròxims anys en una fase de creixement moderat", però que tot i això, "Espanya i Portugal seguiran creixent per sobre de la zona euro" però "encara queden reptes pendents, com reduir els nivells del deute públic, reprendre el camí de les reformes per continuar millorant la competitivitat i, al mateix temps, establir les bases per a un creixement més inclusiu, que no deixi a ningú al marge". 

Finalment, tot i la conjuntura poc optimista i l'entorn de tipus baixos, el president de CaixaBank continua "convençut" que l'entitat podrà "generar resultats i valor de manera sostinguda, tant a curt com a llarg termini", assegura.