La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha afirmat que una sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord comercial tindria un impacte negatiu per a l'economia catalana d'entre 1.200 i 2.000 milions d'euros en cinc anys. Segons l'agència per a la competitivitat de l'empresa, ACCIÓ, la xifra representa entre un 0,5% i un 0,8% del PIB català.

Aquest dilluns, la consellera s'ha reunit amb la representant del consolat del Regne Unit, Jessica Griffiths, per fer un seguiment i anàlisi de l'afectació del Brexit en l'empresa, la universitat, la recerca i el turisme. La trobada s'emmarca en l'inici d'un període transitori a partir de divendres durant el qual el Regne Unit i la Unió Europea negociaran la nova relació comercial i econòmica.

En cas de no produir-se un acord, es calcula que gairebé 1.500 milions d'euros d'exportacions d'una cinquantena de productes catalans al Regne Unit es veurien afectats pels nous aranzels. "El gravamen extra ens faria deixar de ser competitius", ha manifestat la consellera. Més enllà de l'aspecte aranzelari, els controls en frontera, els permisos, la possible frenada de les relacions o els aspectes de fiscalitat i logística també "entorpirien" les relacions comercials entre el Regne Unit i Catalunya.

Actualment, Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya. En xifres, 3.370 empreses catalanes exporten productes a aquest país amb unes vendes anuals de 3.900 milions el 2018. Aquestes xifres representen un 5,5% del volum total de les exportacions catalanes i suposen un 1,5% del PIB català. "El Regne Unit és un soci molt important" per a Catalunya, ha sostingut Chacón. Segons dades del departament, un Brexit sense acord afectaria 48 productes, principalment d'automoció, química i alimentació.

En matèria turística, el Regne Unit és el tercer mercat quant a la despesa i el segon emissor de turistes. Entre desembre de 2018 i novembre de 2019, van arribar a Catalunya dos milions de turistes britànics i van generar una despesa de més de 1.948 milions d'euros. "És per això que els vigilem molt de prop", ha afirmat la consellera.

Segons Chacón, en el període entre octubre i març, el nombre de reserves ha augmentat, però la consellera ha reconegut que la "incògnita" és què passarà a partir de 2021. En cas que s'arribi a un acord, els britànics necessitaran un passaport amb vigència mínim de sis mesos per poder viatjar a la Unió Europea.

En cas de visites per períodes inferiors a noranta dies, el turista britànic no necessitarà visat. Els turistes hauran de tramitar el carnet de conduir internacional i no disposaran de 'roaming' gratuït en els països de la Unió Europa. Fins al 31 de desembre de 2020, el sistema de salut públic britànic cobreix els turistes que es trobin en qualsevol país de la Unió Europea.

Quant als sistemes de coneixement, les universitats catalanes acullen 330 estudiants d'Erasmus, 299 estudiants de grau, màster o doctorat i 142 doctorands originals del Regne Unit. A més, aquest país és el principal soci de Catalunya en col·laboració en projectes amb finançament comunitari. En total, hi ha 615 projectes en el marc del programa Horizon 2020, amb més d'un centenar d'articles científics publicats.

Per ara, els ciutadans comunitaris matriculats en graus i postgraus al Regne Unit abans del 31 de desembre de 2020 continuaran gaudint de les mateixes taxes que els estudiants britànics fins a la finalització dels seus estudis. En canvi, la participació del Regne Unit en el programa Erasmus+ està en dubte.

Després de la reunió, la consellera també ha posat de manifest la "voluntat de col·laborar" entre la Generalitat i el Regne Unit. A la reunió hi han assistit també el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenas; el director general de Recerca, Joan Gómez; el director general de Turisme, Octavi Bono, i el conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero.

El març de 2019, ACCIÓ va posar en marxa la Finestreta Brexit per assessorar les empreses catalanes i preparar plans de contingència per afrontar el procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Fins ara, 830 empreses catalanes han fet ús d'aquest servei. A més, han impulsat també un cicle de jornades en col·laboració amb KPMG centrat en temàtiques com la gestió duanera, la mobilitat dels treballadors o la protecció de dades.