Un altre moment històric de Bankia, que tornarà, aquest dijous, el segon dividend distribuint 0,026 euros bruts per acció amb càrrec als resultats de l'exercici 2015 que va ascendir a 1.040 milions d'euros, un 39,2% més que un any anterior. L'Estat d'Espanya, que controla el 100% mitjançant el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) de la matriu Banc Financer i d'Estalvis (BFA), principal accionista de Bankia amb una participació de 64,47%, percebrà 195 milions d'euros d'un total de 300,71 milions, que l'entitat desemborsarà com a retribució als seus accionistes. D'aquesta manera, l'entitat continua progressant en la devolució dels ajuts als contribuents i de moment retornarà un 50% més del dividend pagat als accionistes el mes de juliol passat amb càrrec als resultats del 2014. 

La quantitat abonada se suma als 1.304 milions ingressats pel BFA el 2014 després de la venda d'un 7,5% del capital de Bankia i als 128 milions rebuts el 2015 després del pagament del primer dividend de la història de l'entitat nacionalitzada. En total, Bankia ha tornat 1.626 milions, la qual cosa representa un 7,2% dels 22.454 milions de diners públics rebuts pel grup BFA. L'entitat bancària va passar de somiar a convertir-se en un gegant de les finances a tornar a la crua realitat d'una mala gestió i posterior dimissió del llavors president Rodrigo Rato, així com vendes polèmiques de preferents i pensions milionàries assetjades per la corrupció. 

Deixar-se la pell

"Aquesta decisió reflecteix la fortalesa dels nivells de solvència del banc i la recurrència del compte de resultats", ha assegurat el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que ha promès també "continuar deixant-se la pell" per tornar els ajuts públics rebuts i sanejar l'entitat.

De moment, diuen, "és una gran satisfacció abonar als nostres accionistes el pagament d'un nou dividend", i d'ara endavant i una vegada superada la limitació de Brussel·les imposada fins a 2014 sobre les mesures de distribuir benefici entre els seus accionistes, Bankia fixarà un nou pla estratègic 2016-2018 al voltant de la política de repartiment de dividends a mitjà termini.

Malgrat això, els dividends no són l'única via per retornar els diners prestats, ja que també existeix la possibilitat d'obtenir nous ingressos mitjançant la venda dels paquets d'accions de les caixes d'estalvi no privatitzades que es troben en mans de Bankia com podrien ser Caixa Laietana, Caja Madrid o Bancaja.