La comissió rectora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) ha acordat que la fusió de Bankia i Banc Mare Nostrum (BMN), ambdues controlades per l'Estat, resulta la millor estratègia "per optimitzar la capacitat de recuperació dels ajuts públics davant d'un futur procés de desinversió" i ha demanat a ambdues entitats que comencin a preparar l'operació.

En un comunicat remès avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el FROB ha explicat que va prendre aquesta decisió en una reunió feta dimarts i partint de les anàlisis i estudis aportats per la consultora AFI i per Société Générale.

Així mateix, el FROB ha comunicat l'esmentat acord a les entitats a fi que aquestes iniciïn les actuacions que corresponguin en el marc de gestió i competències dels seus òrgans de govern, i amb un estricte respecte a la normativa nacional i comunitària aplicable.

José Manuel Garayoa
Mercats La banca empeny a l'alça José Manuel Garayoa