L'entitat financera Bankia ha decidit obrir un procés per tornar tota la inversió als accionistes minoristes que van acudir a la sortida a borsa el 2011 més interessos, segons ha anunciat aquest dimecres el banc. En concret, Bankia tornarà als accionistes minoristes l'import íntegre de la seva inversió inicial a canvi de la devolució de les accions a l'entitat. En el cas que hagin venut les accions, se'ls abonarà la diferència entre l'invertit i l'obtingut amb la venda dels títols.

En ambdós casos s'abonaran uns interessos compensatoris de l'1% anual pel temps transcorregut fins a la restitució de la inversió, segons ha assenyalat l'entitat, que han subratllat que tornarà els diners de forma "àgil, ràpida, senzilla, gratuïta i amb total seguretat" als inversors minoristes que van adquirir accions de l'entitat en la seva sortida a borsa el 2011 sense necessitat de complir cap altra condició, i sense els costos ni temps de les reclamacions judicials i extrajudicials.

Davant de la nova situació creada per la jurisprudència establerta per les decisions del Tribunal Suprem de rebutjar dos recursos presentats per Bankia i sense perjudici del desenvolupament del procediment que se segueix a l'Audiència Nacional, l'entitat ha decidit articular un procés que permeti els inversors del tram minorista recuperar la seva inversió de forma senzilla i ràpida.

El conseller delegat de Bankia, José Sevilla, ha explicat que en vista dels últims esdeveniments, l'entitat ha pres la decisió d'obrir un procés que permeti a tots els accionistes minoristes que van anar a la sortida a borsa de Bankia el juliol del 2011 recuperar tota la seva inversió més interessos.