El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha baixat en 902 persones al març, el que representa una mínima baixada del 0,23% i es manté estable respecte al mes anterior, situant el total d'aturats en 395.740.

Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en comparació amb març de l'any passat, el nombre d'aturats s'ha reduït un 3,82%, amb 15.721 aturats menys.

En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha disminuït en 33.956 aturats el març (-1,03%) fins als 3.255.084.

Sectors

Per sectors, on més ha baixat l'atur ha estat en els serveis, amb un total de 284.267 aturats i 1.723 aturats menys, seguits de la indústria, amb 43.656 i 316 menys, i la construcció, amb 30.730 i 134 menys.

En canvi s'ha registrat una pujada en el sector dels quals no tenien ocupació anterior, on els aturats han augmentat en 1.063 persones, fins a un total de 28.019, i l'agricultura, amb 208 més fins a un total de 9.068.

L'afiliació a la Seguretat Social ha crescut en un 0,74% respecte a febrer, amb 25.100 afiliats més, fins a un total de 3.410.506 i, si es compara amb març de l'any passat, ha crescut en un 2,70% amb 89.679 més.

Catalunya ha estat una de les comunitats en la qual l'afiliació ha crescut més intermensualmente, superada per Andalusia (29.142) i seguida per Balears (24.243), Madrid (17.168) i Comunitat Valenciana (15.549).

El nombre de contractes registrats al març ha pujat en 4,77% respecte a febrer, amb 11.567 més i fins a un total de 254.103, mentre que, si es compara amb el mateix mes de l'any passat, ha disminuït en un 3,86% amb 10.199 menys.

Així, els contractes temporals representen 84,83% del total de contractes i els indefinits el 15,17% restant.

Lleuger decreixement de l'atur a l'Estat

El nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació a nivell estatal va baixar en 33.956 aturats el març (-1%), el seu menor descens aquest mes des de 2014, quan va disminuir en 16.620 persones.

No obstant, cal tenir en compte que la Setmana Santa, que sol animar el mercat laboral, aquest any és a l'abril, mentre que el 2018 va ser al març.

Després del descens de març, el volum total d'aturats se situa en 3.255.084 aturats, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Gràfic Atur març 2019   Font Europa Press

Font: Europa Press

La baixada de l'atur al març s'ha deixat notar especialment en els serveis, que va restar 32.401 aturats (-1,4%), seguit de la construcció, amb 4.555 aturats menys (-1,7%), i la indústria, que va registrar 4.000 aturats menys (-1,4%). Per contra, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior (+5.278 aturats, +1,9%) i en l'agricultura (+1.722 parats més, +1,1%).

L'últim any, l'atur s'ha reduït en 167.467 persones, a un ritme interanual del 4,89%.