La taxa d'atur ha tornat a baixar a Catalunya gairebé un 6% entre els mesos d'abril i de juny i se situa en l'11,39%, la ràtio més baixa des del 2008. En concret, l'atur ha baixat en 26.700 persones en el segon trimestre, segons l'Enquesta de Població Activa que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquesta manera, el nombre total d'aturats al territori català és de 432.000 persones

Lluny de les dades de la crisi

Així doncs, la taxa d'atur s'ha situat a Catalunya en l'11,39%, la ràtio més baixa al territori des del tercer trimestre del 2008 (8,80%), ara fa 10 anys. En relació amb el segon trimestre de l'any passat, el nombre d'aturats ha disminuït de 65.500 persones, el 13,16% menys.

L'EPA indica que en aquest segon trimestre, l'economia catalana ha estat capaç de crear 57.200 nous llocs de treball, l'1,73% més que el trimestre precedent. En termes anuals, a Catalunya s'han creat 89.900 llocs de treball nous, el 2,75% més.

De les quatre províncies catalanes, Lleida és la que registra una menor taxa d'atur, del 10,81%, amb 22.600 aturats; seguida de Barcelona, on la taxa se situa en el 10,91% amb 305.400 aturats. A Girona, la taxa d'atur se situa en l'11,8% amb 45.800 aturats i, finalment, a Tarragona, la taxa és en el 14,7% amb 58.100 aturats.

Pel que fa l'ocupació, la taxa d'activitat més gran es troba en Girona (63,27%) amb 342.500 empleats, seguida de Barcelona (61,3%) amb 2.494.200; Tarragona (60,45%) amb 337.400, i Lleida (59,18%) amb 186.300.

La tendència a la baixa ha estat general. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en 306.000 persones, un 8% menys que al trimestre anterior, fins a situar-se en un total de 3.490.100 persones aturades.