El Tribunal de la secció vuitena de l’Audiència de Barcelona, ha absolt els 41 processats pel cas Catalunya Caixa, entre ells Narcís Serra i Adolf Todó, un cop ha considerat que els acords del consell d'administració en els quals es va incrementar el salari de determinats alts càrrecs, malgrat fer-ho en un context general de crisi econòmica aguda i en una particular situació de debilitat de la caixa, no presenten caràcter delictiu.

El judici es va celebrar durant 28 sessions entre el 4 d'octubre i el 30 de novembre de 2018, i ara el tribunal ha dictat sentència absolutòria de tots els delictes pels quals van ser acusats els 41 processats. Segons recull el primer dels Fonaments Jurídics: “els fets declarats provats no són constitutius del delicte d'administració deslleial ni del d'apropiació indeguda sostingut per les parts acusadores”.

 

Els delictes d'administració deslleial i d'apropiació indeguda es van entendre així per les acusacions pels acords aprovats en diversos Consells d'Administració de l'entitat en els quals, en plena crisi econòmica, amb notable reducció dels beneficis, s'incrementa el salari d'alguns dels principals responsables.

El Tribunal no aprecia comportament delictiu ni en la decisió mateixa ni el procés que porta a la mateixa, per més que assenyala l'evident situació de recessió en la qual es van produir les decisions, entén que els informes existents en la causa i les testificals acrediten la inexistència d'elements que permetin tipificar els acords perseguits com a delicte.