El 94,6% dels treballadors atén i respon comunicacions professionals fora dels seus horaris de feina. Aquesta és una de les demolidores conclusions a què arriba l’estudi Desconnexió digital, un dret laboral imprescindible per a la salut, dut a terme per l’Observatori de Lideratge en l’Empresa de la UPF Barcelona School of Management. “Són conscients que la connectivitat digital arriba a ser perjudicial per a la salut, però se senten empeses a mantenir comunicacions a través de dispositius electrònics a tota hora”, exposa Sílvia Cóppulo, directora de l’Observatori i coautora de l’estudi.

A més, un 76,8% dels treballadors consultats admet que el primer que fa en llevar-se i l’últim abans d’anar a dormir és mirar el mòbil. “L’anhel d’aquestes persones és poder-se desconnectar”, ha assegurat Cóppulo, que defensa la necessitat de “regular la desconnexió digital, especialment quan es teletreballa o es té un horari flexible”. Una reflexió a què també se sumen les persones enquestades, d’acord en un 4,19 sobre 5.

Teletreball i el seu impacte

Un altre dels punts que ha tractat l'estudi és el teletreball. La recerca, que ha consultat 608 persones de 93 empreses de 40 sectors diferents, analitza la situació de la desconnexió digital en les companyies de Catalunya i posa el focus, especialment, en el teletreball. La investigadora de l’Observatori de Lideratge en l’Empresa i coautora de l’estudi, Erola Palau Pinyana, argumenta que el treball en remot “ha desdibuixat els límits temporals i d’espai en relació amb la feina”. En aquest sentit, el director general de la UPF-BSM, el Dr. José M. Martínez-Sierra, valora que la "covid ha trencat tota la lògica de previsió i estratègia de les empreses perquè no tenien uns plans de teletreball".

La gran majoria dels ocupats teletreballa cada dia o alguns dies a la setmana amb una dedicació de més de 40 hores setmanals. Si bé és cert que, en general, totes elles diuen conciliar prou bé la vida laboral i la personal ara bé, la majoria admet patir “fatiga digital” i afirma sentir-se estressat a causa de la situació que provoca la pandèmia.

Ara per ara, i amb els resultats de la recerca a la mà, Cóppulo considera que el teletreball “contribueix a fer impossible la desconnexió digital”. “S’estableixen comunicacions digitals en l’àmbit professional a tota hora, fora dels horaris de treball, en dies festius i en èpoques de vacances”, denuncia.

Desconnexió emocional

A més de la sensació de fatiga i estrès, el 42% dels consultats també admet que dorm malament. En aquest sentit, un dels elements que destaca l’estudi és la necessitat d’incrementar la percepció que cal disposar de temps per dur a terme la vida personal i la vida professional de manera conciliada i diferenciada alhora.

I és que malgrat que pràcticament la totalitat dels enquestats creu que estar connectat digitalment millora les possibilitats de mantenir-se informat, més de la meitat opina que és dolent per a la salut, i un 46,7% que provoca desconnexió emocional.

Així, d’acord amb els resultats de la recerca, les coautores recomanen “formar i conscienciar de la necessitat de descansar i desconnectar-se digitalment tant pel que fa a la salut com en termes d’eficiència empresarial”, ja que la sobreconnectivitat digital no augmenta la productivitat, com conclou la investigació.

Imatge principal: Fotografia d'arxiu d'una persona treballant amb un telèfon mòbil - Efe