Sembla impossible, però quinze segles després, 1.500 anys més tard, s'ha trobat una espardenya en perfecte estat. La troballa forma part de la campanya d'excavacions al jaciment de la vil·la romana de Vilauba a Camós, el Pla de l'Estany. Es tracta d'una sabata sencera del segle VI, de mitja canya, perfectament cosida i que es lligava amb cordons i corretges. Però això no és tot. Els nombrosos materials i objectes recuperats (plats, gerres, vasos amb grafits, objectes d’os, peces metàl·liques, etc.) constitueixen, segons els arqueòlegs, un conjunt únic per conèixer la cultura material dels antics habitants de Vilauba.

Sabate @patrimonigencat

Una sabata del segle VI

De la campanya també han destacat la troballa d'una pinta de boix o el fragment d'una roda de carro. Les excavacions han permès posar al descobert un pou de l’època visigoda amb nombroses restes que daten entre els segles IV-VI dC. Es tracten d’unes troballes excepcionals i úniques a Catalunya que permetran reconstruir diversos aspectes de la vida rural, l'economia i l'evolució de paisatge vers la fi del Món Antic.

La naturalesa de les restes conservades, estris i eines de fusta, objectes d'ús personal de cuir, recipients ceràmics, restes d'ossos d'animals i de peixos, així com també un espectacular repertori de llavors de plantes cultivades i silvestres, conservades gràcies a les particulars condicions ambientals de l'interior del pou, converteixen aquestes troballes en un tresor excepcional.

Pinta de boix @patrimonigencat

Una pinta de boix

Els arqueòlegs confien que l’estudi detallat del conjunt permeti conèixer aspectes concrets, com la morfologia i les característiques dels bovins, les pautes de sacrifici i, sobretot, per determinar la importància del pes de la ramaderia a l’economia de Vilauba. 

Els treballs arqueològics a Vilauba s’han portat a terme durant els mesos de març i juliol d’aquest any i formen part de les actuacions programades en l’actual Projecte Quadriennal de Recerca Arqueològica aprovat per la Generalitat de Catalunya. El projecte porta per títol Dinàmica del poblament rural, arquitectura, economia i paisatge de les villae a l’àrea del Pla de l’Estany - Garrotxa entre els segles II-I aC i els segles VII-VIII dC (2018-2021) i que està avalat pel Museu Arqueològic de Banyoles.