Test 88. Els primers visigots a Catalunya. Representació de les oligarquies hispano visigòtiques. Font Enciclopèdia
Test d'història Els primers visigots a Catalunya Marc Pons
Test 87. Viatgers catalans que han fet història. Gravat de Santo Domingo (segle XVII). Font Cartoteca de Catalunya
TEST D'HISTÒRIA Viatgers catalans que han fet història Marc Pons