L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte que ha guanyat el concurs de reforma del vell Teatre Arnau, el darrer teatre de barraca barceloní que porta dècades tancat. Es tracta d'un equipament mític, creat el 1894 per un cotillaire. Va viure els anys de glòria del Paral·lel, i aquí van actuar-hi mites com La Bella Dorita, Raquel Meller, Enric Borràs o Josep Santpere. A la sala, per temporades, es va dedicar al cabaret, al teatre, a la música i al cinema. És el local que va inspirar la darrera novel·la de Lluís Llach, El noi del Maravillas.

projecte teatre arnau ICUB

Salvat de l'enderroc

El 2005 l'Ajuntament va plantejar-se la demolició de l'edifici, però les pressions dels veïns i del món del teatre van aconseguir salvar-lo i el 2010 va ser adquirit pel consistori. Durant algun temps es va pensar en instal·lar-hi un Museu de les Arts Escèniques, però la proposta finalment no va prosperar. Ara s'ha decidit construir un equipament multidisciplinar, dotat d'un gran espai escènic, que es pugui usar per al teatre, però també per a d'altres disciplines. L'Ajuntament vol que a aquest escenari s'hi desenvolupin prioritàriament "projectes artístics amb enfocament comunitari". A més a més, es vol que el nou Arnau es mantingui com a espai de memòria de les arts escèniques del Paral·lel, però també dels barris del Raval, Pbole Sec i Sant Antoni. Per això s'hi instal·larà, també, un ateneu popular.

teatre arnau ICUB

Reforma en profunditat

Per aconseguir tot això l'Ajuntament ha decidit mantenir la nau, la façana original i tota l'estructura de fusta. Ara bé, per a la reforma serà necessari deixar l’esquelet de l’antic Teatre despullat, sanejar la fusta, afegir connectors metàl·lics, reforços de fusta i formigonar aquells espais entre fusta necessaris per garantir l’estabilitat de l’estructura. La reforma anirà a càrrec de l'equip H Arquitectes. El projecte executiu de l'obra haurà d'estar redactat al gener de 2019 i està previst que les obres s'iniciïn uns mesos més tard.